Mestringsstrategier

Her er våre beste råd til hvordan du kan leve med en bipolar lidelse. Det er individuelt hvilke strategier som funker for hvem. Lær deg de strategiene som funker for deg og den situasjonen du er i.

Vi vet at en bipolar lidelse oppleves forskjellig for ulike personer. Noe av det vi anser som svært viktig er å finne strategier som kan gjøre din hverdag best mulig. Vi har noen generelle anbefalinger som du kan gjøre til dine egne.

Hva er en mestringsstrategi?

Mestringsstrategier er tiltak som bidrar til, og/eller øker, grad av stabilitet og forhindrer eller minsker nye episoder. Dette er enkle prinsipper i utgangspunktet, men som kan være utfordrende i praksis. 

En del av strategiene vi presenterer er allmenngyldige – det vil si at det er viktig for alle mennesker, men at personer med bipolar lidelse kan være mer sårbare eller vare på endringer. 

Søvn og kosthold

Søvn

Vi anbefaler å tilstrebe en størst mulig grad av fast døgnrytme. Dette innebærer å legge seg og stå opp til faste tider. Unngå også å sove lenge på dagen/ettermiddagen, da det kan gjøre det vanskeligere å sovne på kvelden.

For noen med bipolare lidelser kan det å snu på døgnet være triggende for en sykdomsepisode eller symptomer på en episode. Dette gjelder ikke for alle, men det kan være greit å være obs på.

Fysisk aktivitet eller annen aktivitet rett før sengetid kan gjøre deg oppspilt eller stresset, og anbefales å unngå. Sett heller av tid før du legger deg til å koble av.

Kosthold

Prøv å spise et variert kosthold, gjerne med 3-4 måltider i døgnet. Unngå å hoppe over måltider selv om du ikke kjenner deg sulten. Dette gir kroppen en stabilitet som kan være viktig for mennesker med bipolare lidelser.

Et ustabilt matinntak påvirker blodsukkeret, som igjen påvirker humøret og svigninger i det. Vær også obs på koffeininntak på ettermiddag/kveld. Du kan alternativt drikke koffeinfrie drikker.

Unngå å legge deg sulten, eller rett i etterkant av et stort matinntak.

Aktivitet

Vi anbefaler det å være i aktivitet. Sett deg realistiske mål som du kan mestre utfra din egen livssituasjon. Aktiviteter er alt vi foretar oss og ikke nødvendigvis bare trening/mosjon. Det kan for eksempel være husarbeid, hagearbeid, jobb, gå tur, følge opp barn, lufte hunden etc.

En liten tommelfingerregel er å gjøre det motsatte av det en føler for. Har du unormalt mye energi og tenker at du ønsker å springe et par mil så er det lurt å prøve å roe ned. Gå en rolig tur i stedet for. Har du kun lyst til å ligge under dyna og ikke orker tanken på noe så kan det være lurt å trosse dette en liten stund med litt aktivitet. 

Tilpass aktiviteter etter alder, interesser og fysiske forutsetninger. Vær obs på overaktivitet, ikke kjør deg selv for hardt.

Det å komme seg ut i dagslys er i seg selv vesentlig for prosesser i hjernen som påvirker den fysiske og psykiske helsen i positiv retning, på samme måte som med fysisk aktivitet.

Sosial omgang

Prøv å unngå isolasjon og tilbaketrukkethet. Det er viktig å komme seg ut blant andre mennesker, for å få tilbakemelding og bekreftelser på hvem vi er. 

Det er viktig å være åpen om egne ønsker og behov med nære relasjoner. De rundt deg er ikke nødvendigvis synsk. 

Det å være sosial kan bidra til å flytte fokuset ut over seg selv. Det kan også bidra til meningsfullt påfyll, selv når det er som tyngst. 


Stresskontroll/affektregulering

Hvordan reagerer vi i interaksjon med andre? Hvilke følelser dukker opp? Og hvordan reagerer vi i forlengelsen av følelsene? Krenkbarhet, skam, tristhet, irritabilitet? 

Det kan være viktig med åpenhet i nære relasjoner om hvordan du har det. Det er mulig og trene på å regulere følelser. Sterke følelser og stressfylte situasjoner kan bidra til å utløse episoder og forverring av symptomer. Bidra til å holde konfliktnivået lavest mulig.

Medisiner

Hvordan en forholder seg til eventuelle medisiner, er også en form for mestringsstrategi. Vi anbefaler å ha en løpende dialog om eventuelle bivirkninger, grad av effekt på symptomer, behov for å øke dosering etc. Medikamentjustering og –vurdering skal være en rutinemessig del av behandlingen og oppfølgingen. 

Aldri gjør endringer på egen medisinering uten å ha snakket med ansvarlig behandler! Les mer om både medikamentbehandling og ikke-medikamentell behandling for bipolare lidelser.

Alkohol og andre rusmidler

Rusmidler og alkohol kan både påvirke effekten av legemidler, og kan trigge nye episoder. Selvmedisinering med rusmidler er ikke uvanlig hos mennesker med bipolare lidelser. Selvmedisinering fraråder vi på det sterkeste.Dette kan utløse stemningssvingninger, trigge angst, samt gjøre en mer påvirkelig og sårbar for stress. 

Det kan være lurt å være bevisst på bruken av alkohol og eventuelle andre rusmidler. Man må ikke nødvendigvis ha et totalavhold til det, men måtehold kan være avgjørende og viktig. Er du i tvil om du kan drikke alkohol samtidig som du behandles så anbefaler vi å vurdere dette sammen med behandler/psykiater.

Hva er en forebyggingsplan, og hvordan kan den brukes?