Behandling utenom medikamenter

Ikke alle som har diagnosen bipolar lidelse ønsker medikamentell behandling. Noen trenger både medikamentell og ikke-medisinsk behandling.

Bipolarforeningen er nøytrale i forhold til valg som tas av enkeltpersoner, og vi anbefaler alltid å snakke med behandler eller en annen fagperson dersom du vurderer en form for behandling. På denne siden får du en oversikt over ikke-medikamentelle behandlingstyper.

Samtaleterapi

Det finnes ulike typer samtaleterapi. Det er en enighet blant fagpersoner at samtaleterapi kan være viktig for personer med bipolar lidelse.

I hovedsak handler samtaleterapi om å snakke med en behandler om alt som er relevant for det som plager deg. Samtaleterapi handler også om å få hjelp til å sette egne opplevelser inn i en helhet og finne ut hvordan du skal kunne få det bedre og fungere bedre. Dette foregår oftest i form av en samtale som varer omtrent en klokketime, en til flere ganger i uken, alt etter behov.

De nasjonale retningslinjene til Helsedirektoratet anbefaler at alle personer med bipolar lidelse tilbys samtaleterapi i en varighet på minst 15-20 timer.

Kilde og les mer på: Psykose-bipolar.no

Kognitiv terapi

Kognitiv terapi er en form for samtaleterapi. Terapien tar utgangspunkt i at du skal forstå sammenhengen mellom tanker og følelser og hvordan dette påvirker symptomer og fungering.

Kognitiv terapi kan være effektivt ved stemningssvingninger som depresjon og mani. Det er også vist at kognitiv terapi kan være effektivt for behandling av tilleggsproblematikk ved psykoselidelse og bipolar lidelse, for eksempel sosial angst.

Psykoedukasjon

Psykoedukasjon er et tilbud om systematisk, strukturert og didaktisk informasjon om psykiske lidelser og deres behandling. Psykoedukasjon i gruppe er et behandlingstilbud til voksne med bipolar lidelse noen steder i landet.

Tilbudet innebærer at du får undervisning av helsepersonell og mulighet til å dele erfaringer med andre i samme situasjon. Målet er å gi deg mer kunnskap om hva lidelsen innebærer og hvordan du kan mestre hverdagen best mulig. DPS’er og instutisjoner rundt om kring i landet tilbyr dette, hør med din behandler om de tilbyr det i ditt nærområde.

Bipolarforeningen tilbyr mestringskurs, som også er en type psykoedukasjon. Våre kurs er frivillig drevet, men vi har alltid med en fagperson som jobber med bipolare lidelser.

Lysterapi/Kronoterapi

Lysbehandling kan hjelpe mot depresjoner i tillegg til å ha effekt på søvnproblemer. En dansk undersøkelse viser at man kan dempe aktiviteten i hjernens fryktsenter i vinterens mørke måneder ved å utsette seg for lys som minner om dagslys i rundt en halv time hver dag.

Lyset synes å ha en klar innvirkning på bipolar lidelse. Mens behandling med klart lys har en gunstig effekt på depresjon, ser det ut til at mørkebehandling kan ha en positiv effekt ved mani. Kilde: NHI

Oransje briller

Oransje briller er en form for mørkebehandling, som innebærer å stenge ute blått lys. Forskning viser at personer i manisk fase kan være ekstra følsomme for blått lys (som vi naturlig eksponeres for fra sola, men også kunstig fra LED-belysning), og at det blå lyset holder i gang den maniske episoden.

Det er flere som har brukt oransje briller når de har merket begynnende symptomer, som har merket at symptomene da ikke har utviklet seg videre. Det ser ut til at brillene også fungerer mot hypomani, grunnlagsforskningen og pasienthistorier støtter dette.

Annet som kan hjelpe

Antidepressive legemidler hever stemningsleiet bare når dette er sykelig senket. Medisinen kan ha en psykisk

Mindfullness

Mindfullness

Mindfullness

Mindfulness betegner det å være bevisst til stede og oppmerksom på det som erfares i øyeblikket, med en vennlig, åpen holdning. Det forstås som en egenskap alle har, som kan styrkes ved øvelse. På norsk kalles mindfulness ofte oppmerksomt nærvær og oppmerksomhetstrening.

Det å praktisere mindfullness dreier seg om å være fullt og helt oppmerksom på det som skjer i kroppen og tankene akkurat nå, for å fjerne negativ stress og få mentalt overskudd. Mindfullness er en metode som kan bidra til at du lettere observere følelsene dine på en nøytral måte.

Yoga

Yoga er en gammel indisk filosofi som kan gi deg en skånsom form for mosjon og stressmestring. Treningsformen tar for seg både kropp og sinn samtidig.

Det kan være nyttig for å redusere stress og angst som ofte er forløpere til depresjon. Yoga kan også forebygge psykisk uhelse på grunn av stress.

Akupunktur

Akupunktur er en gammel form for healing utviklet innen tradisjonell medisin i Kina, Japan og andre østlige land. Akupunktur er basert på det prinsipp at stimulering av bestemte områder på huden påvirker funksjonen av visse organer i kroppen.