Bli frivillig i Bipolarforeningen

Til deg som ønsker å bli frivillig

Så fint at du ønsker å bidra som frivillig! Det setter vi stor pris på. Vi har dessverre stanset inntaket av nye frivillige til over nyttår. Det skyldes at vi ikke har nok ressurser til å ta imot nye akkurat nå, men det betyr ikke at vi ikke trenger frivillige. Inntaket er planlagt å åpne igjen i januar 2023. Vi håper derfor du vil gå inn igjen på denne siden i januar, og melde din interesse.

Her kan du lese om hva de ulike frivillig-vervene innebærer.

Hva innebærer de ulike frivillig-vervene i Bipolarforeningen?

Alle frivillige i Bipolarforeningen har enten diagnosen selv, eller er pårørende til noen med diagnosen. En frivillig hos oss er en som har ekstra tid til overs og som kan sette av minimum 3-4 timer per måned. Vit at det likevel er lav terskel for en pause fra vervet, hvis du trenger det.

Treffleder

Som treffleder fungerer man som en gruppeleder eller ordstyrer på åpent treff. Man har ansvar for at samtalen flyter og at retningslinjene våre overholdes. På åpent treff kan man snakke om alt, med noen få unntak. I tillegg skal man se til at alle som ønsker det får dele. Åpne treff skal være et trygt sted å møte andre berørte av bipolare lidelser. Les mer om åpent treff her.

Likeperson i samtaletjenesten

En likeperson er en god samtalepartner som tilbyr en skreddersydd en-til-en samtale. En likeperson er en erfaringsekspert, som har et avklart forhold til egen diagnose eller som pårørende. I samtaletjenesten vil du snakke med medlemmer som har tilsvarende erfaringer til deg selv. Les mer om samtaletjenesten her.

Operatør i Bipolarlinjen

Som operatør besvarer du Bipolarforeningens støttetelefon. Du bruker din egen PC og vakten gjennomføres hjemmefra. Alle våre operatører har bestått likepersonskurs og opplæring. Hvem som helst kan ringe inn til Bipolarlinjen. Operatører i Bipolarlinjen er gode lyttere. Du skal ikke løse andres problemer, men hjelpe den andre til å finne løsninger selv. Mer om Bipolarlinjen her.

Innholdsprodusent

Har du en skribent i magen? Eller driver du kanskje med kunst? Vi har alle ulike erfaringer med det å være berørt av bipolar lidelse. Som innholdsprodusent bidrar du med å sende inn dine perspektiver, for eksempel i form av dikt, kronikker, tegninger osv. Du kan også bidra med kunnskapsformidling. Det innebærer å gjøre research, finne oppdatert informasjon og skrive nye tekster til nettsidene.

Crew

Som crew er du en medhjelper, på for eksempel åpne treff, kurs og arrangementer. Her bidrar du med praktiske oppgaver. Du kan også eksempelvis være med å stå på stand, dele ut brosjyrer, og på andre måter hjelpe med å gjøre foreningen synlig.

Har du spørsmål, eller ønske om å starte åpent treff et sted vi ikke har? Ta kontakt med frivilligkoordinator Åshild på aashild@bipolarforeningen.no