Råd til pårørende

Hvordan kan du være en hjelper? Her er noen gode råd til deg som er pårørende til en som har en bipolar lidelse.

1. Inkludér andre

La flere dele på ansvaret for å følge opp. Inkludér andre hjelpere hvis du merker tegn til begynnende episoder, og kontakt legevakten i akutte situasjoner.

Andre hjelpere kan for eksempel være familiemedlemmer, eller personens behandler.

2. Lag avtaler

Hos personer med bipolare lidelser bør forholdsregler diskuteres i friske faser for å forebygge og legge planer om hva som skal gjøres i forkant av nye episoder.  Planene kan inkludere konkrete avtaler som f.eks. når kredittkort eller bilnøkler bør overlates til pårørende eller når sykehusinnleggelse bør vurderes. Dette kan minske stresset på den enkelte og forhindre at pårørende blir utbrent.

3. Gjør ting sammen med, ikke for vedkommende

Inkludèr personen du er pårørende for i praktiske gjøremål. Ring gjerne behandler/legevakt sammen med personen hvis det lar seg gjøre eller lag en felles plan for hva som skal gjøres når symptomene oppstår. Unngå forventninger om at vedkommende skal klare ”alt for mye” eller ”alt for lite”.

4. Skill mellom gode og dårlige dager

Personen skal behandles normalt i friske faser, husk at personer med bipolare lidelser har gode og dårlige dager som alle andre.  Det er viktig at begge parter lærer seg å skille mellom en god dag og hypomani/mani – og mellom en dårlig dag og depresjon. Ved tilbakefall kan det være du som oppdager symptomene først, og da kan det være viktig å snakke med personen om det. Bli enig med den du er pårørende for, om hvordan du skal kommunisere din bekymring.

Når man ser bedring etter en sykdomsepisode,  bør vedkommende få lov til å vende tilbake til dagliglivet i sitt eget tempo.

 

5. Vær støttende til behandlingsopplegget

Oppfordre den du er pårørende til å følge behandlingen og å møte opp til behandlingsavtaler.  Hvis den du er pårørende til har plagsomme bivirkninger, bør man oppfordre til å få en time for ny vurdering. Det er viktig å unngå brudd i behandlingen. Alle endring vedrørende medikamentell behandling skal gjøres i samråd med lege.

 

Ved mistanke om selvmordsfare

Lær deg signalene på selvmordsfare og ta alle varsler om selvmord alvorlig. Bring inn andre hjelpere til å vurdere dette, behandler og lege. I en akutt situasjon skal legevakt benyttes.

Les mer om hvordan du kan få hjelp og støtte:

Ressursside om selvmord og forebygging

Møt andre pårørende

Bli med på et av våre åpne treff eller mestringskurs og del kunnskap og erfaringer med hverandre.

Ressurser