Råd til pårørende

Hvis du har et familiemedlem eller en venn med bipolar lidelse, er det anbefalt å lære om bipolare lidelser og snakke med personen i friske perioder om hvordan man skal forholde seg og hvordan han eller hun ønsker å bli ivaretatt når symptomer oppstår. Om du opplever å bli avvist, må du huske at adferden kan være en del av en episode.

Inkludér andre

Inkludér andre hjelpere hvis du merker tegn til begynnende episoder, og kontakt legevakten i akutte situasjoner.

Andre hjelpere kan for eksempel være familiemedlemmer, eller personens behandler.

Lag avtaler

Hos personer med tendens til mani bør forholdsregler diskuteres i friske faser for å legge planer om hva som skal gjøres i forkant av mulige nye episoder slik at problemer kan unngås. Planene kan inkludere avtaler om når kredittkort eller bilnøkler bør overlates til pårørende eller når sykehusinnleggelse bør vurderes. Dette kan minske stresset på den enkelte og forhindre at pårørende blir utbrent.

Gjør ting sammen, ikke gjør dem for vedkommende

 

Personen skal behandles normalt i friske faser, men vær oppmerksom på symptomer. Ved tilbakefall kan det være du som oppdager symptomene først, og da kan det være viktig å snakke med han eller henne om det.

Hvordan kan du som pårørende være en hjelper?

Den som er pårørende opplever belastninger og utfordringer og kan trenge ulike former for støtte, hjelp og veiledning i rollen som pårørende.

Hvis du har et familiemedlem eller en venn med bipolar lidelse er det nyttig å skaffe så mye informasjon om bipolar lidelse som mulig. Det er lurt å få oversikt over tidlige tegn på at en ny stemningssvigning er i anmarsj. Det er også å anbefale å snakke sammen i friske faser om hvordan man skal forholde seg når symptomer oppstår.

Vær støttende når det kommer til behandlingsopplegget: Oppfordre den du er pårørende til å følge behandlingen, møte opp til legeavtaler og unngå alkohol og rusmidler. Hvis den du er pårørende til har det dårlig eller har plagsomme bivirkninger, bør du oppfordre til å få en time for ny vurdering, men ikke til å stoppe eventuell medikasjon uten at det er avtalt med lege.

Hvis din kjære i en sykdomsfase avviser deg og ser på din bekymring som utidig innblanding, må du huske på at dette ikke handler om en avvisning av deg som person, men at slik adferd er den del av sykdomsbildet.

Ved mistanke om selvmordsfare

Lær deg signalene på selvmordsfare og ta alle trusler om selvmord svært alvorlig. Bring inn andre hjelpere til å vurdere dette, familiemedlemmer, og lege. I en akutt situasjon kan legevakt benyttes.

Ressursside om selvmord og forebygging

Diskuter i friske perioder: Hos den med tendens til maniske episoder bør forholdsregler diskuteres i friske faser. Dette for å legge planer om hva som skal gjøres i forkant av mulige nye maniske faser slik at problemer kan unngås. Det kan dreie seg om avtale om tilbakeholdelse av kredittkort eller bilnøkler. Videre avtale om når det skal søkes innleggelse i sykehus.

Del på ansvaret: La flere dele på ansvaret for å følge opp. Dette vil minske stresset på den enkelte og forhindre at pårørende ”brenner ut”. Når du ser bedring etter manisk eller depressiv fase, bør vedkommende få lov til å vende tilbake til dagliglivet i sitt eget tempo.

Forventninger: Unngå forventninger om at vedkommende skal klare ”alt for mye” eller ”alt for lite”. Gjør ting sammen med vedkommende, ikke for ham/henne. Personen skal behandles normalt i friske faser, men vær hele tiden oppmerksom på symptomer. Ved tilbakefall kan det være du som oppdager symptomene før personen selv. I så fall bør du fortelle det til og foreslå oppfølging hos lege.

Frisk eller syk? Det er viktig at både du og vedkommende lærer å skille mellom en god dag og hypomani – og mellom en dårlig dag og depresjon. Personer med bipolar lidelse har gode og dårlige dager akkurat som andre. Etter hvert som man er oppmerksom på dette og får erfaring, vil man kunne skille mellom disse fenomenene. Bruk den erfaring og støtte som finnes i pasient- og brukerorganisasjoner og i diverse støttegrupper. 

Møt andre pårørende

Bli med på et av våre åpne treff eller mestringskurs og del kunnskap og erfaringer med hverandre.

Ressurser