Selvmord og forebygging

Noen personer med en bipolar lidelse kan få tanker om å ta livet sitt. Det er viktig å vite at det finnes hjelp å få dersom du eller en du er pårørende til har tanker om selvmord.

Antall selvmordsforsøk i Norge anslås å ligge mellom 4-6000 hvert år. Selvmord er den hyppigste dødsårsaken blant unge i Norge, foran sykdommer og ulykker. Rundt 650 personer avslutter sitt eget liv i Norge hvert år. Det er 650 for mye.

Selvmordstanker må tas på aller høyeste alvor av fastleger, behandlere og legevakter, og fanges opp med rask hjelp. Vi tror mange liv hadde vært spart dersom det ble bevilget mer penger til å bedre og utvide den hjelpen som er i dag. 

Bipolar lidelse og selvmordsforebygging

Studier viser at mennesker med bipolar lidelse kan ha 20 til 30 ganger så stor risiko for å dø av selvmord sammenlignet med den øvrige befolkningen.

Suicidalitet hos personer med bipolar lidelse, anses som mer kompleks enn ved annen suicidalitet. Dette er fordi mennesker med bipolar lidelse opplever selvmordstanker og selvmordsforsøk både i stabil -, depressiv – og hypoman/manisk fase.

Det trengs mer forskning på suicidalitet hos mennesker med bipolare lidelser.  

 • Bipolarforeningen skal ha en aktiv og offentlig rolle i arbeidet for å avstigmatisere selvmord og selvmordstanker, og oppfordre til åpenhet og opplysning.

  Bipolarforeningens politiske plattform

Vi støtter regjeringens nullvisjon for selvmord, og vil jobbe aktivt for samme mål. Bipolarforeningen respekterer enkeltmennesket og deres valg, og mener det er en samfunnsoppgave å bekjempe selvmord. Vi aksepterer ikke at tallene forblir like år etter år. 

Bipolarforeningen vil at:

 • Nullvisjon for selvmord skal gjennomføres ved kunnskapsløft, mer forskning og mindre stigma
 • Det skal arbeides med å fremme kunnskap om at det er sykdom som oftest fører til selvmord
 • Symptomer på bipolar lidelse hos unge skal fanges opp så tidlig som mulig
 • Det skal forskes mer på selvmordsforebygging, spesifikt for mennesker med bipolar lidelse
 • Det skal arbeides aktivt for mer åpenhet rundt selvmordstanker og selvmord
 • Selvmordstanker skal tas på alvor av fastleger, behandlere og legevakter, og fanges opp med rask hjelp
 • Selvmordsforebygging skal være et felles ansvar for samfunnet og for tjenestene
 • Alle etterlatte ved selvmord skal få tilbud om umiddelbar og nødvendig oppfølging

Temakveld om selvmord

Selvmord er et vanskelig tema å snakke om, men vi har ikke råd til å la være. Hvorfor tar noen mennesker livet sitt? Hva kan vi alle gjøre for å forebygge og avverge? Er det noen holdninger vi må se på for å komme nærmere svaret? Den 30. januar 2020 arrangerte Bipolarforeningen en temakveld om selvmord på Litteraturhuset i Oslo.

Varseltegn for selvmord

Selvmordsforebygging: Dette kan du gjøre

Mistenker du at noen rundt deg har selvmordstanker, eller er i fare for selvmord? Her er en guide til hva du kan gjøre. Innholdet er utarbeidet ved hjelp av forsker og psykologspesialist Fredrik A. Walby.

Vi anbefaler å se Vivat Selvmordsforebygging sin video om hvordan du kan spørre om selvmord og være en hjelper.

Her får du hjelp og støtte

Har du eller noen du kjenner selvmordstanker? Vit at det er hjelp å få!

I akutte tilfeller, ikke nøl med å ringe til 113.

Legevakten har døgnåpen psykiatrisk hjelp ved tlf 116 117. Ring heller en gang for mye enn for lite.

Bipolarlinjen

 

Bipolarforeningen har en egen støttetelefon for alle som er berørte av bipolare lidelser. Hvis du har selvmordstanker kan det være forløsende å snakke om det. Våre frivillige er likepersoner med egenerfaring, vi lytter, forstår og kan hjelpe deg med å finne løsninger.

Ring Bipolarlinjen21 99 65 00 mandager, onsdager og torsdager kl. 18-20.

Vi er ikke en akutt hjelpetjeneste, men en støttende samtaletjeneste.

 

Støttetelefoner og tjenester:

 • Mental Helse: 116 123 (døgnåpen)
  Tilbyr også chat
 • Kirkens SOS: 22 40 00 40 (døgnåpen)
  Tilbyr også chat
 • Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111 (døgnåpen)
 • Angstringen, informasjonstelefon: 22 22 35 30
 • Anonyme Alkoholikere, opplysningstelefon: 91 17 77 70
 • Anonyme foreldre av mobbeofre: 45 23 37 86
 • Anonyme narkomane: 90 52 93 59
 • Barneombudet: 22 99 39 50
 • Dixi, ressurssenter for voldtatte: 22 44 40 50
 • Hjelpelinjen for spillavhengige: 80 08 00 40
 • Homofiles ungdomstelefon: 40 00 07 77
 • Kameratstøtte, tilbud til soldater, vetereaner og deres familie: 80 04 85 00 (døgnåpen)
 • Landsdekkende telefon for incest- og seksuelt misbrukte: 80 05 70 00 (døgnåpen)
 • LEVE, landsforeningen for etterlatte ved selvmord: 22 36 17 00
 • Mannstelefonen. Reform – ressurssenter for menn: 22 34 09 50
 • Mental Helse Ungdom: 9871
 • RUStelefonen:  8588
 • Rødekors for barn og ungdom, Kors på halsen: 80 03 33 21
 • LPP. Rådgivningstelefonen for pårørende innen psykisk helse: 22 49 19 22
 • Rådgivningstelefonen ved spiseforstyrrelser: 94 81 78 18
 • Unghjelp. For unge – av unge: 988 06 120
 • Ung.no: 46 61 50 00
 • Vern for eldre, Nasjonal kontakttelefon: 80 03 01 96
 • Arbeidslivstelefonen: 22 56 67 00
 • Økonomirådstelefonen (NAV): 800 45 353
 • Gjeldsrådgivningstelefonen (NAV): 55 55 33 39
 • Pasient- og brukerombudet: 40 50 16 00 (man. – fre. 09-14.30)

Se også Helsenorge for oversikt over andre hjelpetilbud.

Menn og selvmord

2 av 3 som gjennomfører selvmord i Norge er menn. Hvorfor er det sånn? Se dette webinaret om menn og bipolar lidelse for svar på dette og andre spørsmål om menn, bipolar lidelse og selvmord.