Brukerrepresentasjon

Bipolarforeningen bidrar med brukerrepresentanter rundt om i landet. Her kan du lese om arbeidet til noen av våre representanter, hvorfor arbeidet er viktig og hvordan du kan bli brukerrepresentant.

Hva er og gjør en brukerrepresentant?

En brukerrepresentant er en person som har erfaring med å være pasient eller pårørende. Representanten ønsker å dele sine erfaringer i forbedringsarbeid til for eksempel sykehus og behandlingsinstutisjoner. Brukerrepresentanten kan også delta i ulike råd, utvalg og lignende.

  • Som brukerrepresentant er man stemmen til de som er brukere av tjenestene. Man representerer en gruppe, og må derfor evne å se ting utover egne opplevelser og eventuell egen sykdomshistorie.

    Marianne Secher, styreleder i Bipolarforeningen

Hvis man er brukerrepresentant for Bipolarforeningen, så representerer man foreningen. Da er det er viktig at man kjenner godt til foreningens standpunkter, politisk plattform og lignende. Så må man selvsagt være medlem av foreningen.

Kjenner man seg usikker i en sak man blir bedt om å uttale seg i, er det viktig å konferere med foreningen før man kommer med innspill.

Noen bruker også sin erfaring ved å være ansatt som brukerkonsulent. Medarbeider med brukererfaring (MB) er et eget studie som du kan ta for å bli konsulent. Les mer om opplæringen her.

Hvem kan være brukerrepresentant?

Det å være brukerrepresentant er for deg som kjenner at du er engasjert i hvordan de ulike tjenestene du som bruker benytter deg av drives. Kanskje syns du det er spennende å lære mer om hvordan ulike prosjekt eller avdelinger driftes, eller tenker at du vil være med når nye løsninger planlegges? Det å være brukerrepresentant gir deg muligheten til å få innsyn i saker du ellers kanskje kun leser om i avisen, hvor du kan være en stemme med påvirkningskraft til å gjøre endringer som du og vår forening brenner for.

– Etter å ha vært brukerrepresentant i over 5 år har jeg hatt gleden av å delta i mange ulike prosjekter og arbeidsgrupper. Jeg har fått være en aktiv stemme for psykiatriske pasienter, og har i årenes løp sett hvor viktig denne stemmen er. For vi som brukere av tjenestene har ofte et annet syn eller innfallsvinkler til utfordringer og løsninger, enn de som er ansatt og leverandør av tjenesten.

Marianne Secher, styreleder og brukerrepresentant

Som brukerrepresentant kommer man i en unik posisjon til å kunne bidra med relevant erfaring, som er viktig og svært nyttig når eventuelle helseforetak planlegger store og små endringer.

Det å ha kjent på kroppen selv hvordan det er å være pasient/bruker, hvordan man opplever ulike forløp, hvordan oppleves tjenestene foretaket leverer sett fra vårt ståsted, kan kun brukerne selv formidle. Marianne har opplevd det å være brukerrepresentant som et svært givende arbeid.

Det å få direkte tilgang til menneskene som tar beslutninger på vegne av vår brukergruppe, har vært enormt lærerikt. Marianne forteller at hun vet mye mer i dag om hvordan store helseforetak tar beslutninger, hvilke prosesser som ligger bak, og har hatt muligheten til å påvirke i mange store og viktige saker de siste årene.

Noen av våre brukerrepresentanter

Stig Bech – Fagstyret for nytt ECT-register i Norge

– Jeg er opptatt av at forskning og annen helsevirksomhet baseres på vitenskap og innsikt. Brukernes stemme er viktig for å skaffe slik innsikt. Våre opplevelser av behandlingsenheter, medisiner og andre verktøy må til for å gi en stadig høyere kvalitet på helsetilbudet.

For egen del er jeg brukerrepresentant i Fagstyret for nytt ECT-register i Norge. Vår oppgave har vært å utarbeide og innføre et nytt register som samler all informasjon om ECT-bruken her i landet, ikke minst gjelder det informasjon om hvordan brukere opplever behandlingen.

Sindre Kruse – Brukerråd ved Klinikk psykisk helse og avhengighet Ullevål sykehus

– Jeg synes det er kjempeviktig med brukerrepresentasjon og medvirkning. For meg er det et privilegium å få bruke mine erfaringer til å forbedre systemet. Det er fint å bli vist tillit til dette fra både Ullevål og Bipolarforeningen etter en søknadsprosess.

Brukerrådet jeg sitter i skal bidra til at brukere og pårørende får medvirke i aktuelle saker og tjenester. Vi er et rådgivende organ for ledelsen på klinikknivå, noe som er spennende fordi vi kommer tett på beslutningene.

Vi har flere representanter rundt om i landet. En oversikt kommer på denne siden etterhvert.

Bli brukerrepresentant

Kjenner du at du syns dette høres spennende ut, og tenker at du gjerne vil være med i dette viktige arbeidet?

Da håper vi at du har lyst til å sende inn en søknad ved neste anledning. Vi opplever en økt forespørsel og trenger dyktige, engasjerte frivillige som ønsker å være en stemme for oss.

Brukerrepresentanter for Bipolarforeningen må først godkjennes som frivillig, og så søke på eventuelle utlysninger. Utlysningene får du i interne forum som frivillig.

Få representasjon fra oss i deres råd/utvalg

Er du på utkikk etter en brukerrepresentant med bipolar lidelse eller en pårørende? Vi hjelper gjerne med å finne en god kandidat. Ta kontakt på post@bipolarforeningen.no, så setter vi i gang en prosess hos oss. Våre frivillige får tilgang på utlysningen, sender så søknad til oss i foreningen og så sender vi dere den kandidaten vi mener er best til å være deres representant.