Kontakt oss

Her finner du en oversikt over de ansatte i sekretariatet og styret i Bipolarforeningen.

Kontaktinfo

post@bipolarforeningen.no

21 99 65 01 (Man-fre. 10 – 14)

Pressehenvendelser

liv@bipolarforeningen.no

Sekretariatet

Nina Antonov

Generalsekretær

45850465

nina@bipolarforeningen.no

Silje Gravaas

Leder for aktivitet og frivillighet

920 52 951

silje@bipolarforeningen.no

Liv Aarberg

Leder for kommunikasjon

478 92 650

liv@bipolarforeningen.no

Åshild M. Brygfjeld

Frivilligkoordinator

471 44 364

aashild@bipolarforeningen.no

Bjørn Rosén

CRM-rådgiver

45 66 07 14

bjorn@bipolarforeningen.no

Styret

Marianne Secher

Styreleder

styreleder@bipolarforeningen.no

Baard Jordan-Johannessen

Nestleder

post@bipolarforeningen.no

Stig L. Bech

Styremedlem

post@bipolarforeningen.no

Erik Fagereng

Styremedlem

post@bipolarforeningen.no

Svein Nygaard

Styremedlem

post@bipolarforeningen.no

Jarle Jæger

Styremedlem

post@bipolarforeningen.no

Trine Tuvnes

Varamedlem

post@bipolarforeningen.no

Mette Kristoffersen

Varamedlem

post@bipolarforeningen.no

Tiril Bjørkholt

Varamedlem

post@bipolarforeningen.no