Kontakt oss

Her finner du en oversikt over de ansatte i administrasjonen og styret i Bipolarforeningen.

Kontaktinfo

post@bipolarforeningen.no

21 99 65 01 (Man-fre. 10 – 14)

Pressehenvendelser

liv@bipolarforeningen.no

Administrasjonen

Silje Gravaas

Daglig leder (vikariat)

920 52 951

silje@bipolarforeningen.no

Liv Aarberg

Kommunikasjonsansvarlig

478 92 650

liv@bipolarforeningen.no

Åshild M. Brygfjeld

Frivilligkoordinator (vikariat)

471 44 364

aashild@bipolarforeningen.no

Bjørn Rosén

Administrativ koordinator

45 66 07 14

bjorn@bipolarforeningen.no

Cecilie Finsal

Administrativ koordinator

cecilie@bipolarforeningen.no

Nina Antonov

Daglig leder (permisjon)

nina@bipolarforeningen.no (permisjon)

Styret

Marianne Secher

Styreleder

styreleder@bipolarforeningen.no

Baard Jordan-Johannessen

Nestleder

post@bipolarforeningen.no

Stig L. Bech

Styremedlem

post@bipolarforeningen.no

Erik Fagereng

Styremedlem

post@bipolarforeningen.no

Svein Nygaard

Styremedlem

post@bipolarforeningen.no

Jarle Jæger

Varamedlem

post@bipolarforeningen.no