Kontakt oss

Her finner du en oversikt over de ansatte i administrasjonen og styret i Bipolarforeningen.

Kontaktinfo

post@bipolarforeningen.no

21 99 65 01 (Man-fre. 10 – 14)

Pressehenvendelser

liv@bipolarforeningen.no

Administrasjonen

Nina Antonov

Daglig leder

458 50 465

nina@bipolarforeningen.no

Liv Aarberg

Kommunikasjonsrådgiver

478 92 650

liv@bipolarforeningen.no

Silje Gravaas

Frivilligkoordinator

920 52 951

silje@bipolarforeningen.no

Bjørn Rosén

Prosjektkoordinator

bjorn@bipolarforeningen.no

Tonje Fjeldstad Smith

Kurskoordinator

tonje@bipolarforeningen.no

Åshild M. Brygfjeld

Frivilligkoordinator (vikariat)

aashild@bipolarforeningen.no

Styret

Marianne Secher

Styreleder

styreleder@bipolarforeningen.no

Baard Jordan-Johannessen

Nestleder

post@bipolarforeningen.no

Stig L. Bech

Styremedlem

post@bipolarforeningen.no

Erik Fagereng

Styremedlem

post@bipolarforeningen.no

Svein Nygaard

Styremedlem

post@bipolarforeningen.no

Cecilie Finsal

Varamedlem

post@bipolarforeningen.no

Jarle Jæger

Varamedlem

post@bipolarforeningen.no