Kontakt oss

Her finner du en oversikt over de ansatte i sekretariatet og styret i Bipolarforeningen.

Kontaktinfo

post@bipolarforeningen.no

21 99 65 01 (Man-fre. 10 – 14)

Pressehenvendelser

liv@bipolarforeningen.no

Sekretariatet

Nina Antonov

Generalsekretær

45850465

nina@bipolarforeningen.no

Nina har ansvar for daglig drift og for at sekretariatet jobber mot vedtatte mål og strategier. Hun jobber tett med styret i utviklingen av organisasjonen. Nina har en master i non-profit management og et brennende hjerte for organisasjonsarbeid. Hun jobber for åpenhet rundt psykisk helse og at Bipolarforeningen skal være et givende fellesskap for alle berørt av diagnosen.

Silje Gravaas

Leder for aktivitet og frivillighet

920 52 951

silje@bipolarforeningen.no

I tillegg til å ha ansvaret for arbeidet med frivillige og foreningens tilbud, er Silje også assisterende generalsekretær og stedfortreder for Nina. Hun er selv pårørende og har stor tro på at et godt samarbeid med pårørende ofte kan være avgjørende. Silje er spesielt opptatt av avstigmatisering. Ta kontakt med Silje dersom du har spørsmål om kurs, treff og samlinger.

Liv Aarberg

Leder for kommunikasjon

478 92 650

liv@bipolarforeningen.no

Liv er ansvarlig for foreningens kommunikasjon. Hun jobber blant annet med nettsiden, nyhetsbrevet, mediehenvendelser og sosiale medier. I tillegg jobber hun med å formidle foreningens interesser til politikere og andre beslutningstakere. Liv er spesielt opptatt av å øke kunnskapen i samfunnet om bipolare lidelser og psykisk helse generelt.

Åshild M. Brygfjeld

Frivilligkoordinator

471 44 364

aashild@bipolarforeningen.no

Åshild har ansvar for rekruttering, kursing og oppfølging av våre mange frivillige. Hun jobber med å tilrettelegge for aktivitet lokalt, koordinere brukerrepresentanter og samtaletjenesten. Åshild har selv bipolar lidelse, og hennes hjertesak er at alle med diagnosen skal få hjelp til å lage en forebyggingsplan og finne sine mestringsstrategier.

Bjørn Rosén

CRM-rådgiver

45 66 07 14

bjorn@bipolarforeningen.no

I tillegg til å jobbe med medlemspleie og innsamling, er Bjørn også ansvarlig for Bipolarlinjen. Han koordinerer vaktlister, følger opp operatørene og sørger for at det alltid er en vennlig stemme tilgjengelig til å løfte av røret når noen ringer inn. Bjørn er sekretariatets “IT-person”, og opptatt av å fremme forståelse for psykisk helse.

Styret

Marianne Secher

Styreleder

styreleder@bipolarforeningen.no

Baard Jordan-Johannessen

Nestleder

post@bipolarforeningen.no

Stig L. Bech

Styremedlem

post@bipolarforeningen.no

Erik Fagereng

Styremedlem

post@bipolarforeningen.no

Svein Nygaard

Styremedlem

post@bipolarforeningen.no

Jarle Jæger

Styremedlem

post@bipolarforeningen.no

Trine Tuvnes

Varamedlem

post@bipolarforeningen.no

Mette Kristoffersen

Varamedlem

post@bipolarforeningen.no

Tiril Bjørkholt

Varamedlem

post@bipolarforeningen.no