Verktøykasse til mestring

En viktig del av livet er mestring. I verktøykassen får du gode råd om hvordan du kan mestre livet med bipolar lidelse. I denne seksjonen får du tips om hvordan du kan takle hverdagen og lære å leve et liv med diagnosen.

Uansett om man føler seg frisk eller syk, er bipolare lidelser en diagnose man må lære seg å leve med. Man kan i perioder ha plagsomme symptomer, nedsatt funksjonsevne og livskvalitet. I andre perioder kan det hende man ikke merker noe til sykdommen i det hele tatt.

Alvorligheten i en diagnose ligger ikke alltid i den nedsatte funksjonsevnen man eventuelt opplever, men kan også ligge i at det kan være vanskelig å forutsi nye episoder for sin egen del. Her er våre råd og verktøy til hvordan du kan forebygge og forutsi nye episoder. Husk at hva som funker for deg, funker kanskje ikke for andre – og omvendt. Prøv ut disse verktøyene og benytt deg av det som du opplever at funker for deg.

Vi anbefaler