Stemningsregistrering

Stemningsdagbok og stemningsskjema er verktøy for å registrere daglig aktivitet og humør. Et viktig element i behandlingen av din bipolare lidelse er at du kjenner til symptomene dine og at du er i stand til å gjenkjenne dem hvis de dukker opp. 

Når du er på konsultasjon hos behandleren din kan det være vanskelig å huske symptomene du hadde de siste ukene eller månedene, spesielt hvis du har hatt det dårlig. Hvis du registrerer hvordan du har det hver dag vil det hjelpe deg til å gi mer presis informasjon til behandleren. Ikke minst vil det gi deg en god oversikt i egen hverdag.

Skjemaene brukes ulikt, men som oftest inneholder registreringen en daglig oversikt over:

  • Antall timer søvn
  • Angstnivå/irritabilitet
  • Menstruasjonssyklus
  • Noe spesielt som har skjedd i løpet av dagen
  • Fysisk sykdom

Hver måned vil du få en figur som viser hvordan stemningsleie har variert, og over tid vil du kunne avdekke mønstre eller årsakssammenhenger som man ellers ikke tenker over.

På denne måten vil registreringen kunne brukes til planlegging fremover og til å forebygge nye episoder, fordi du lærer om hva som har en innvirkning på stemningsleiet ditt, hva du bør unngå og hvilke typer situasjoner du bør forberede deg på. Det er nyttig å kunne ta med seg dette til behandler og bruke det for å skreddersy din behandling. 

Når du er blitt vant til å føre dagbok/skjema vil det ta deg under 1 minutt om dagen. Skap deg en vane med å sette kryss på samme tid hver dag. Sett av en fast tid på dagen hvor det registreres, gjerne på kvelden. Skriver du på papir, kan det kanskje være en idé å ha på et varsel på mobilen for å huske på det.

Bruk av registrering  

Svingninger: depressive, normale og maniske.

Idéen med å bruke stemningsregistreringsskjema handler om å få god oversikt over sine egne svingninger mellom det depressive, normale og maniske. For noen varierer svingningsmønsteret mye og ofte, for andre varierer det lite.

  • Når du fører stemningsregistreringsskjema over tid, vil du få oversikt og legge merke til de mønstrene som kommer frem. Du får med andre ord en mulighet for å kontrollere deg selv bedre.

    Inger Kragh Nyhus, overlege ved Sykehuset Innlandet

Nyhus forteller at du fører opp ulike hendelser (gjerne på baksiden av skjemaet) og ser om noe går igjen. Videre fører du opp medikamentendringer og får dermed oversikt over i hvilken grad de fører frem.

– En annen dimensjon er at det blir litt annerledes å betrakte seg selv. Det blir som en blodsukkerdagbok. Du får sykdommen litt «på utsiden», slik at du kan se på den og ikke bare være overveldet over å være syk, sier Kragh Nyhus.

Les hele artikkelen på  klikk.no 

Nedlastning av skjemaer 

 

Apper/nettsteder

App: Mood journalføring er en del av kognitiv atferdsterapi og andre behandlinger for bipolar, depresjon og andre humør og angstlidelser. Bruk denne appen med legen din.