Midler til prosjektet «Min bipolare lidelse»

Hurra! Bipolarforeningen har fått penger til prosjektet «Min bipolare lidelse – Det jeg skulle ønske de visste» av Stiftelsen Dam.

Mange vet ikke hva en bipolar lidelse er og innebærer, og manglende informasjon og opplysning har ført til stigma om lidelsen. 

Styremedlem i Bipolarforeningen og toppadvokat, Stig Bech, gikk i desember 2020 ut i Dagens Næringsliv og fortalte sin historie om å leve med bipolar lidelse. Han stilte også opp i Petter Stordalen og Per Valebrokks podcast «Stormkast» med samme historie, der omtaler programlederne intervjuet som det viktigste de har hatt i podcastens historie.

Responsen fra leserne og lytterne var overveldende og utelukkende positiv.  Det er ingen tvil om at det Bech gjorde førte til mer åpenhet og forståelse, og ikke minst så ga det andre med bipolar lidelse et ansikt på lidelsen som gjør at man føler seg mindre alene om diagnosen. 

Derfor skal vi lage en serie med filmer og portrettintervjuer der vi skal fortelle deres historier. Vi tror det vil gi et mer nyansert bilde av hva det vil si å faktisk ha lidelsen, og at det vil skape mer åpenhet og forståelse. Tematikken til filmene er tenkt til å handle om temaer som det å leve i et parforhold, å fungere i jobb, å ha en pårørende som ressurs og det å ha barn

I samarbeid med Rådet for psykisk helse har Bipolarforeningen tidligere fått midler av Stiftelsen Dam til fem filmer i prosjektet «Fem filmer om å mestre bipolare lidelser»: «Hva er bipolar lidelse?», Søvn og kosthold, «Hva er en forebygigngsplan ved bipolar lidelse?», «Åpenhet om bipolar lidelse» og «Økonomi». Filmene kan sees på nettsidene her eller på YouTube-kanalen vår her

Vi takker Stiftelsen Dam for bevilgningen og Rådet for psykisk helse for all hjelp med søknaden.