Dette skjedde på årsmøtet

Den 25. april 2021 holdt Bipolarforeningen sitt aller første digitale årsmøte. Det resulterte i rekordmange deltakere!

Koronapandemien har fått oss til å tenke nytt. Også når det gjelder årsmøtet. Et digitalt årsmøte åpnet opp for at medlemmer fra hele landet kunne delta, uavhengig av økonomi og reisesituasjon. Det gjorde at 35 medlemmer deltok på årsmøtet, både kjente og nye. Halvparten deltok for første gang!

På årsmøtet ble det blant annet vedtatt nytt styre, ny handlingsplan og for første gang en politisk plattform. 

Nytt styre i Bipolarforeningen

Vi gratulerer så mye til det nye styret i Bipolarforeningen

Øverst fra venstre:

Leder: Marianne Secher (2021-2023)
Nestleder: Cathrine Smith (2020-2022)
Styremedlem: Stig Bech (2020-2022)
Styremedlem: Baard Jordan-Johannessen (2021-2023)
Styremedlem: Erik Fagereng (2020-2022)
Styremedlem: Peter (2020-2022)
1. vara: Cecilie Finsal  (2021-2022)
2. vara: Svein Nygaard (2021-2022)
3. vara: Lise Nedrud (2021-2022)

Årsberetning 2020

Vi vil rette en stor takk til Elisabeth Jensen og Henning Anundsen, som nå har gått ut av styret. Tusen takk for innsatsen og engasjementet og tiden brukt på foreningsarbeidet.

Koronapandemien har vært utfordrende for alle, men kanskje spesielt vanskelig for vår målgruppe. Det har vi fått erfare på flere måter. I samtaletjenesten vår «Noen å snakke med» hadde vi en økning på hele 100 samtaler sammenlignet med fjoråret, og på de åpne treffene våre har ensomhet, manglende behandlingstilbud og brudd på rutiner vært gjentagende samtaleemner. 

Bipolarforeningens frivillige fortjener en gedigen klapp på skulderen! På grunn av smittevern valgte vi raskt å ta til digitale flater. Det har vært imponerende å se hvordan både frivillige og ansatte har kastet seg rundt for å kunne fortsette å tilby møteplasser og samtidig ta i mot alle samtalene til samtaletjenesten. 

Selv om 2020 har vært et utfordrende år, så har det også vært et år preget av store organisatoriske seiere og milepæler. Bipolarforeningen har blitt 10 år, vi fikk femdoblet midler fra Helsedirektoratet, ansatte en kommunikasjonsansvarlig og bikket 1000 medlemmer. Ved årsskifte var vi 1159 medlemmer, en vekst på hele 42% fra 2019.

Digitale tilbud er ikke en fullverdig erstatning til fysiske tilbud, men vi har likevel opplevd en rekke positive effekter. Gjennom digitale flater har vi nådd rekordmange interesserte. Både i områder hvor vi tidligere ikke har hatt tilbud, og overfor de som ellers av ulike grunner ikke har vært komfortable med å møte opp fysisk. For eksempel arrangerte vi et webinar om familierelasjoner som hadde over 700 deltakere!

I årsberetningen får du lese om hvordan våre dyktige og engasjerte ansatte og frivillige jobber for at alle som er berørt av bipolar lidelse skal få den informasjonen og støtten de trenger, når de trenger den.

Handlingspan for 2021-2023

På årsmøtet ble det vedtatt en ny handlingsplan for de kommende 3 årene. Dette er det største og viktigste strategiske dokumentet til Bipolarforeningen som forteller om retningen vi skal gå i og hvilke mål vi skal nå. 

Politisk plattform

For første gang har Bipolarforeningen vedtatt en politisk plattform! Plattformen er et rettledende dokument for de interessepolitiske saker BfN skal jobbe for. Sakene presenteres under kategoriene:

● Kunnskap om bipolare lidelser
● Et bedre helsevesen
● Bipolare lidelser og arbeid
● Selvmordsforebygging

Generelt om årsmøtet

Det var totalt 35 medlemmer pluss administrasjonen og ordstyrer som deltok på årsmøtet. Stian Seland ble valgt som dirigent for årsmøtet, en oppgave han ledet med stø hånd. 

Daglig leder Nina Antonov ble valgt som sekretær, og administrasjonen ble valgt som tellekorps.

Alle innsendte saker ble gjennomgått og godkjent av årsmøtet.