Ny ansatt: Aktivitetskoordinator Silje Gravaas

Vi er så heldige å få med oss Silje Gravaas på laget som ny ansatt i Bipolarforeningen. Bli bedre kjent med Silje og jobben hennes her.

Blant 80 søknader og mange sterke kandidater falt valget til slutt på Silje, som begynte i 100% stilling som aktivitetskoordinator 15. februar 2021. Silje imponerte på intervju med sitt engasjement og erfaring om psykisk helse. Vi gleder oss over at hun nå er en del av Bipolarforeningen.

I sin rolle som aktivitetskoordinator vil Silje jobbe med å rekruttere nye frivillige, og sette i gang og koordinere åpne treff. Hun vil også få ansvaret for å bygge opp «Bipolarlinjen», en fremtidig telefonlinje der mennesker med bipolare lideleser og deres pårørende kan ringe og få snakke med likepersoner. Dette blir en utvidelse av den eksisterende samtaletjenesten vi har i dag.

Tonje Fjelstad Smith fortsetter i sin 30% stilling og går fra rollen som frivilligkoordinator til å bli kurskoordinator med særlig ansvar for mestringskurs. Hun beholder også ansvaret med å fortsette likepersonskoblingen, der hun tar imot henvendelsene til likepersonstjenesten og kobler dem opp med aktuelle likepersoner.

Silje har en bakgrunn fra blant annet fem år i psykiatrien og ble nylig ferdig med en mastergrad. I denne saken vil du bli bedre kjent med hvorfor Silje søkte på jobben, lese om hennes refleksjoner om arbeid med psykiske lidelser og få noen gode lese- og serietips!

Hei, Silje! Kan du fortelle litt om deg selv? 

Klart jeg kan! Jeg er 28 år og ble nettopp ferdig med mine masterstudier i Religion, Society and Global Issues nå i januar 2021. Jeg har vokst opp i en internasjonalt engasjert familie. I løpet av min oppvekst har jeg bodd mange steder, blant annet USA og Etiopia. Jeg har de siste 12 årene bodd i Oslo som også har vært en base for meg og min familie. I tillegg til studier har jeg jobbet de siste fem årene som pleiemedhjelper ved en akuttpsykiatrisk avdeling her i Oslo. 

På fritiden liker jeg å lese bøker, være med venner og familie og kose med den lille kattepusen min. Jeg er også veldig glad i å spille basketball og er trener for et barnelag i Oslo.

Vi er glade for at du har valgt å jobbe hos oss. Hvorfor ble det Bipolarforeningen? 

Jeg har en sterk interesse for psykisk helse og bipolar lidelse spesielt og har tatt bevisste valg for å øke min innsikt gjennom arbeid og studier. Jeg kom over Bipolarforeningens Facebook-side for litt over et år siden og ble umiddelbart interessert i å bli kjent med organisasjonen. Jeg har siden da fulgt foreningen tett via sosiale medier og da stillingen ble utlyst tenkte jeg at dette var DRØMMEJOBBEN for meg! 

Jeg er selv pårørende for en person i nær familie, og dette er en organisasjon som jobber med noe jeg virkelig brenner for. Jeg har et sterkt engasjement for å spre informasjon og endre holdninger til bipolare lidelser og psykisk helse generelt. Jeg gleder meg til å kjempe mot stigmatisering av personer med bipolare lidelser og det vil bli givende å kunne være med å skape gode og sunne møteplasser for både likepersoner og pårørende. Bipolarforeningens arbeid og oppbygning oppleves som meget inspirerende. 

Fortell litt om jobben som pleiemedhjelper ved Akuttpsykiatrisk enhet i Oslo.

Arbeidet som pleiemedhjelper ved akuttpsykiatrisk enhet har gitt meg unike erfaringer i å forstå hvor essensielt avgjørende psykisk helsearbeid er i samfunnet. Her har jeg fått muligheten til å treffe noen av de fineste menneskene jeg har møtt i mitt liv. 

Ved å jobbe tett på enkeltmennesker og deres akutte psykiske lidelser har gitt meg en velutviklet innlevelsesevne i alvorlige livssituasjoner. Dette har også gitt meg et veldig et godt innblikk i hvordan psykiske lidelser oppfattes og hvordan mennesker kan behandles på en adekvat og verdig måte.

Etter å ha jobbet ved akuttpsykiatrisk enhet og gjennom erfaring ved å selv å være pårørende har jeg stor tro på pårørende som ressurs. En ressurs som kan bidra til å forebygge tilbakefall og innleggelser. Pårørende er i mange tilfeller avgjørende da det gjelder å få øye på og gjenkjenne varselsignaler på forverring og tilbakefall hos personen. De kan også være med på å motivere til gode rutiner, finne god balanse mellom aktivitet og hvile, sette gode grenser og å legge til rette for forutsigbarhet og oversiktlighet.

Som jeg selv har erfart, kan det være utfordrende å være pårørende. Derfor synes jeg det er flott hvor naturlig de pårørende inviteres inn i arbeidet i Bipolarforeningen og hvor de pårørende ikke blir stående igjen som en oversett og uhørt gruppe. 

Med strenge smitteverntiltak er det mange som plutselig har ekstra tid til å se på serier, høre på podcast og lese bøker. Har du noen favoritter du kan anbefale? 

I løpet av pandemien har det blitt lest mange bøker, men jeg vil veldig gjerne få anbefale Oslo-gutten Gulraiz Sharifs bok «Hør her a». En bok om norsk-pakistansk oppvekst med utenforskap, fattigdom, integrasjon og hvor norskhet settes på dagsorden. Av serier ønsker jeg å anbefale serien «Stateless» på Netflix og den meget spennende og informative dokumentarserien «Trafficked with Mariana Van Zeller» på Nationial Geographic. Ønsker du en god latter, kan du sjekke ut «Ted Lasso» på Apple TV+.