Forebyggingsplan og stemningsregistrering

En forebyggingsplan kan være et godt verktøy for å forebygge sykdomsepisoder ved bipolar lidelse. Her kan du laste ned forebyggingsplan og skjema for stemningsregistrering – klar til bruk!

Hva er en forebyggingsplan?

En forebyggingsplan er en personlig plan som gir deg oversikt over hva som kan forebygge eller utløse symptomer. Planen kan være til god hjelp for å gjenkjenne tidlige tegn på depressive eller oppstemte episoder, og planlegge hvem som gjør hva og hvilken innsats som skal ytes fra ditt nettverk når du trenger støtte.

denne videoen går psykologspesialist og leder for bipolar-teamet ved Nydalen DPS, Magnus Johan Engen, nærmere inn på hva en forebyggingsplan er og hvordan den kan brukes.

Last ned forebyggingsplanenen i word-fil her eller ved å klikke på bildet under.

Hva bør planen innehold?

Forebyggingsplanen bør minimum inneholde tre ting:

  • De utløsende faktorene for deg. Det kan være biologiske, psykologiske eller sosiale faktorer som øker risikoen for en ny episode hos deg.
  • Dine tidlige varseltegn for sykdomsepisodene hypomani/mani, depresjon eller blandingstilstand
  • Hvem som gjør hva til hvilken tid.

Skreddersydd plan

Bipolar lidelse utarter seg forskjellig fra person til person, og noe som kan være et tidlig varseltegn for en person behøver ikke være det for deg. Husk at eksemplene i planen kun er veiledende. Det er viktig at du, pårørende og behandler finner tegnene som er riktige for deg.

Samarbeid med pårørende og behandler

Vi anbefaler å utarbeide forebyggingsplanen i en frisk periode hvor du har oversikt over egen hverdag. Du kan lage planen for deg selv, men erfaringene våre tilsier at det er lurt å utarbeide planen sammen med pårørende og behandler. Ved at disse er med på utformingen kan det oppleves mer bindende for alle parter, og det gjør det lettere å forstå hvem som skal gjøre hva. Ved at behandler er med på å utforme planen kan vedkommende lettere kontaktes av bruker eller pårørende hvis man ser at en episode er i anmarsj. Dette kan bidra til å skape trygghet.

Hva er stemningsregistrering?

Stemningsregistrering handler om å lære å kunne plassere stemningsleie og kjenne sine egne symptomer. 

Ved å bruke noen minutter hver dag på å kjenne etter og fylle ut skjemaet vil du og behandleren din lettere kunne fine de utløsende årsakene for deg.

Det tar tid å lære seg å fylle ut skjemaet, fordi man samtidig må lære å kjenne seg selv. Vi anbefaler å snakke med behandler om det å fylle ut skjemaet, og hva ulike kryss betyr for deg. 

Last ned skjema for stemningsstregistrering her.

Skjema for pårørende

Hvis du har en nær pårørende anbefaler vi at også hen fyller ut skjemaet. Etter en måned kan man gå igjennom skjemaene, og vil mest sannsynlig oppleve at skjemaene er fylt ut forskjellig. En samtale rundt dette kan være et godt utgangspunkt for å bedre forståelsen for utløsende faktorer både for partner/pårørende og for deg.

Har du spørsmål? Ta kontakt med oss i Bipolarforeningen på post@bipolarforeningen.no 

For å lære mer om forebyggingsplan og stemningsregistrering anbefaler vi å delta på foreningens mestringskurs. Se kursoversikten her.