Forskning: Oransje briller

Forskning viser at personer i manisk fase er ekstra følsomme for blått lys som vi naturlig eksponeres for fra sola, men også kunstig fra LED-belysning. Oransje briller har vist positiv effekt ved å blokkere det blå lyset.

Mange med bipolar lidelse erfarer sykdomsvariasjoner knyttet til årstid, og det eksisterer nå forskning som støtter at endringer i lysforholdene kan fremkalle bipolare episoder.

Tone Elise Gjøtterud Henriksen er psykiater ved Valen Sykehus og stipendiat ved UiB. Hun forsker på hvilken effekt lys har på søvn og døgnrytme for personer med bipolar lidelse. Hun ønsket å fjerne det blå lyset hos personer i en manisk fase, og løsningen ble bruk av oransje briller som blokkerer dette lyset. I 2016 ble artikkelen Blue-blocking glasses as additive treatment for mania: a randomized placebo-controlled trial publisert.

Nåværende behandling av bipolar mani hviler sterkt på bruk av stemningsstabiliserende og antipsykotiske midler. Virkningen av disse er langsom, og varigheten av en manisk episode er i gjennomsnitt på flere uker. Det faktum at et smalt spekter av blått lys utgjør dagslyset, kan utnyttes i en terapeutisk setting. De oransje brillene som ble brukt i studien blokkerer blått og blågrønt lys. Det gjør at blålysfølsomme lysreseptorer som påvirker døgnrytmen ikke får dagsignal lengre, og det skapes et virtuelt mørke i hjernen. Da vil kroppen etter hvert innstille seg på ro, og døgnrytmen vil bli mere synkronisert og regelmessig. Akkurat hva som er virksomt av disse prosessene når det gjelder mani er ikke klarlagt ennå. Det må den videre forskningen gi svar på.

Om studien

Studien ble planlagt i 2011 og undersøker effekten og gjennomførbarheten av oransje briller som en tilleggsbehandling for pasienter diagnostisert med bipolar mani. En gruppe pasienter brukte oransje briller, mens en annen gruppe brukte blanke. Brillene ble brukt fra 18:00 til 08:00 i en uke. Pasientene ble ellers behandlet som vanlig. Metoden er en randomisert placebo-kontrollert studie der man til slutt sammenliknet hvordan det gikk med gruppen med oransje briller sammenliknet med placebogruppen.

Det som regnes som «gullstandarden» i forskning er randomiserte studier som er «blindet», det vil si hvor ingen vet hvem av deltakerne som får behandling og hvem som får placebo. Dette lar seg ikke gjennomføre i en slik studie, men måten brillene ble presentert på og på bakgrunn av erfaringer som ble gjort underveis kan man likevel si at opplegget fungerte. Samme type placebo er blitt brukt i andre anerkjente studier. Denne studien ble gjennomført i en periode hvor det var svært lite kunnskap om blåblokkering i befolkningen, noe som er en av styrkene med studien. De som vurderte pasientene var ikke blindet, det var rett og slett ikke mulig. For å bøte på dette ble det også foretatt objektive målinger av aktivitet (actigrafi).

Studien fant at pasientene med oransje briller etter bare tre dager viste en vesentlig forbedring sammenlignet med gruppen som brukte blanke briller.

De oransje brillene ble generelt godt oppfattet av pasientene, og bruken ble funnet å være mulig selv for maniske pasienter med psykotiske symptomer. Mange ikke bipolare har også rapportert om bedre søvn og funksjon av å bruke de oransje brillene regelmessig 2-3 timer før leggetid.

Av bivirkninger ble det observert hodepine, nedstemthet og lavt energinivå, men dette forekom også i kontrollgruppen. I tilfeller med bivirkninger, ble intervallene kortet ned. Ved hodepine hjalp det umiddelbart å slutte med brillene, men man vet ikke om hodepinen hadde gått over etter en stund med briller uansett.

Brillene som ble brukt i studien er fra LowBlueLights.com, Uvex Skyper Orange er en annen type man kan prøve som kan kjøpes på Amazon. Det er nok et stykke frem til at brillene kommer på blåresept med et pakningsvedlegg. Først må myndighetene vurdere evidens og om det skal være refusjon.

Kan man kun bruke brillene i en manisk fase?

Det er ikke systematisk undersøkt om brillene er nyttige ved depresjon, hypomani, uro og angst eller om brillene kan ha en forebyggende effekt.

Det er flere som har brukt oransje briller når de har merket begynnende symptomer, som har merket at symptomene da ikke har utviklet seg videre. Det ser ut til at brillene også fungerer mot hypomani, grunnlagsforskningen og pasienthistorier støtter dette.

Mange deprimerte har usynkronisert døgnrytmen i kroppen og det kan bidra til depressive symptomer. Derfor gir det mening å prøve å skape en mer regelmessig lys-/mørkerytme. En kan se for seg at bruk av oransjebriller 2-3 timer før ønsket leggetid og det å legge seg i et helt mørkt soverom, i tillegg til mye dagslys på dagtid, helst utendørs, vil gi en bedre rytme og synkronisering av døgnrytmen i kroppen.

Ved uro og angst tilsier erfaring at brillene kan være en hjelp. En del av deltakerne i studien har rapportert at det nettopp var reduksjon av uro og angst som var mest merkbar effekt. Mange har derfor hatt lyst å bruke oransje briller på dagtid også. Det kan imidlertid føre til rot i døgnrytmen fordi hjernen da plutselig mister dagsignalet fra blått lys (til feil tid). 

Forskningen på oransje briller er gjort under kontrollerte forhold ved mani og disse er ikke testet ved depresjon.Det frarådes å bruke brillene på dagtid uten tett samarbeid med lege, da feil bruk kan gi døgnrytmeforstyrrelse.

Denne teksten er basert på en samtale mellom psykiater Tone Elise Gjøtterud Henriksen og foreningens grunnlegger Marthe Løkken. 

OBS: Bipolarforeningen anbefaler alle som ønsker å bruke oransje briller om å gjøre dette i samråd med lege. Som ved bruk av medikamenter og annen type behandling kan ikke Bipolarforeningen komme med råd/anbefalinger. Enhver må selv (i samråd med lege) finne ut hva som passer for nettopp deg. 

  • Ta en tur i dagslyset. Det å komme seg ut i dagslys er i seg selv vesentlig for prosesser i hjernen som påvirker den fysiske og psykiske helsen positivt.
  • Nå som treningssentrene er stengt kan hjemmetrening være et godt alternativ. På YouTube og sats.no finner du flere online-timer som du kan følge i stua. Det får svetten til å renne, og du er garantert en liten latter.

Disse strategiene er hentet fra foreningens mestringskurs. Mestringskurset går over to dager og inneholder en blanding av erfaringsforedrag, innlegg om bipolare lidelser av fagperson og mestringsstrategier. Inntil videre er kursene satt på hold, men vi gleder oss til å kunne ønske deg velkommen til nye kurs når ting har roet seg.