Møt andre unge med bipolar lidelse

Er du mellom 18 - 35 år? Bipolarforeningen har ulike tilbud til deg som er ung med en bipolar diagnose.

Åpne treff

Åpent treff er et uformelt lavterskeltilbud for deg som ønsker å møte andre personer med bipolar lidelse eller pårørende. Bipolarforeningen arrangerer åpne treff rundt om i landet. Her får du muligheten til å møte andre mennesker i en lignende situasjon som deg, i en hyggelig og avslappet atmosfære.

Vi tilbyr egne åpne treff der kun unge i alderen 18-35 år får lov til å delta. Vi ser at unge har gjerne andre temaer de ønsker å ta opp, og at egne treff for unge er både etterspurt og populært.

Foreløpig finnes treffene kun digitalt, men det jobbes også for å få på plass ung-treff i flere av byene i Norge. Utover de tilbudene vi har for unge, vet vi også at mange unge benytter seg av de ordinære treffene våre. Treffene er åpne og gratis for alle. Fremtidige treff finner du i kalenderen vår. Velkommen!

Mestringskurs

Vi tilbyr mestringskurs rundt omkring i landet der vi gir deg våre beste råd til hvordan du kan leve med og mestre bipolar lidelse. Kursene går over to dager og er tilpasset både personer med bipolar lidelse og deres pårørende.

Kursene inneholder en fagdel om bipolare lidelser, en gjennomgang av mestringsstrategier og stemningsregistrering, samt erfaringsforedrag.

Det jobbes også med å få på plass egne mestringskurs for unge. Vi kan på det varmeste anbefale å delta på et av de ordinære mestringskursene.

Andre relevante tilbud

Samtaletjenesten vår 

Få en skreddersydd samtale der du får snakke med noen som er i en lignende situasjon til deg selv. Våre frivillige likepersoner setter gjerne av tid til en prat om det å ha en bipolar lidelse eller å være pårørende.

 

Bipolarlinjen

Bipolarlinjen er en anonym støttetelefontjeneste for mennesker med bipolare lidelser og deres pårørende. Ring til telefonnummer 21 99 65 00, og du vil du møte en vennlig stemme i den andre enden som har erfaringskompetanse. Linjen er åpen hver mandag, onsdag og torsdag fra kl. 18.00 – 20.00 og betjenes av frivillige som har diagnosen selv eller er pårørende.

 

Medikamentkurs

medikamentkursene våre vil du få en god oversikt over de ulike psykofarmakologiske behandlingene som er tilgjengelige i dag. Kurset er tilpasset deg som har en bipolar lidelse eller er pårørende og ønsker mer kunnskap om ulike medikamenter.