På medikamentkursene våre vil du få en god oversikt over de ulike psykofarmakologiske behandlingene som er tilgjengelige i dag. Kurset er tilpasset deg som har en bipolar lidelse eller er pårørende og ønsker mer kunnskap om ulike medikamenter. Studenter, fagpersoner og andre interesserte er også velkomne til å melde seg på.

Medisiner og medikamentell eller ikke-medikamentell behandling er noe vi får mange spørsmål om. I Bipolarforeningen er vi ikke fagpersonell, og derfor arrangerer vi medikamentkurs som blir ledet av en kyndig psykiater.

I mange år har vi hatt samarbeid med Norsk psykiatrisk forening, der kursene har blitt ledet av eminente Ulrik Malt. Han er professor emeritus i medisin, og har vært overlege og leder av psykosomatisk avdeling på Rikshospitalet i nesten 30 år. Han er en av landets fremste eksperter på medisiner for bipolar lidelse.

Bipolarforeningen arrangerer både fysiske og digitale medikamentkurs ved jevne mellomrom.

Medlemmene til Bipolarforeningen har tilgang på opptak av tidligere medikamentkurs med Ulrik Malt gjennom sin medlemsside.