På medikamentkursene våre vil du få en god oversikt over de ulike psykofarmakologiske behandlingene som brukes ved bipolar lidelse. Kurset er tilpasset deg som ønsker mer kunnskap om de ulike behandlingsformene som finnes i Norge i dag. Kurset er for deg som har en bipolar lidelse, er pårørende eller for deg som ønsker mer kunnskap om medikamentell behandling. Studenter, fagpersoner og andre interesserte er også velkomne til å melde seg på.

Medisiner og medikamentell eller ikke-medikamentell behandling er noe vi får mange spørsmål om. I Bipolarforeningen er vi ikke fagpersoner, og derfor arrangerer vi medikamentkurs som blir ledet av en kyndig psykiater.

I mange år har vi hatt samarbeid med Norsk psykiatrisk forening, der kursene er blitt ledet av eminente Ulrik Malt. Han er professor emeritus i medisin, og har vært overlege og leder av psykosomatisk avdeling på Rikshospitalet i nesten 30 år. Han er en av landets fremste eksperter på medisiner for bipolar lidelse.

Bipolarforeningen arrangerer både fysiske og digitale medikamentkurs ved jevne mellomrom.

Medlemmene til Bipolarforeningen har tilgang på opptak av tidligere medikamentkurs med Ulrik Malt gjennom sin medlemsside her. Passordet finner du innlogget på MinSide.