Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111

Voksne for barn: 810 03 940

Mental Helse Telefon: 116 123

Røde Kors barn og ungdom: 800 33 321

Helsesøster
Du kan snakke med helsesøster om alt som plager deg. Helsesøster kan du oppsøke uten å bestille time. Synes du det er vanskelig å snakke med helsesøster på skolen kan du også møte henne på helsestasjon for ungdom, der jobber også lege og psykolog som kan hjelpe deg. 

Oppfølgingstjenesten OT
Oppfølgingstjenesten tar seg av deg som faller ut av videregående og hjelper deg til å komme i arbeid eller i annen opplæring. Det er en fylkeskommunal tjeneste som retter seg mot aldersgruppen 16-20 år. Du som ikke er i utdanning eller arbeid blir kontaktet hvert år så lenge du har rett til videregående opplæring. Oppfølgingstjenesten samarbeider nært med andre faginstanser. Du kan selv ta kontakt med OT, enten direkte eller via fagpersonell på skolen

Rådgivere
Det jobber rådgivere på alle vgs, ofte så finnes det en sosialrådgiver som du kan snakke med om du har det vanskelig og en yrkesrådgiver som gir deg råd om utdanningsvalg. Rådgiver kan være en samtalepartner og hjelpe til med tilrettelegging i skolehverdagen, eller henvise deg videre.

Lærer, taushetsplikt
Din kontaktlærer eller andre lærere på skolen er der for deg og du kan kontakte de om det er noe i hverdagen som er vanskelig. Har du ikke lyst til å snakke med kontaktlæreren din kan du snakke med en faglærer. I de tilfeller hvor du kan trenge ekstra hjelp om det gjelder en vanskelig skolehverdag eller psykisk helseproblematikk, kan også læreren din hjelpe deg. Lærere kan hjelpe deg videre f.eks. til rådgiver, helsesøster eller PPT. 

Helsestasjon for ungdom
Helsestasjon for ungdom er åpen for alle, og de som jobber der er vant til å prate om det meste. De har god kunnskap om om å prate om ting som kan være vanskelig og utfordrende i livet. 

BUP, Barne og ungdoms poliklinikk
BUP tar imot barn og ungdom med psykiske problemer. Det er mulig å henvende seg direkte, men man bør helst ha henvisning fra lege. Det finnes ikke en BUP i hver kommune, men alle kommuner har avtale med den BUP som ligger i nærheten om at de skal hjelpe barn og ungdom i deres kommune. BUP kan også samarbeide med din skole og familie for å kunne hjelpe deg best mulig.