Barn og ungdom

Om du som barn eller ungdom opplever at noen rundt deg har det vanskelig eller du har det vanskelig selv, finnes det steder hvor du kan søke rådgiving og hjelp. Husk at ingen spørsmål eller følelser du har er dumme, eller ikke vits å snakke om.

Det er sannsynlig at barn og unge som debuterer tidlig med bipolar lidelse, ikke blir forstått riktig i norsk hjelpeapparat. Atferden kan bli tolket og feilbehandlet som ADHD, manglende styring og omsorg fra foreldre, eller reaksjoner på traumatisering, men bipolar lidelse bør heller ikke bli en ny bortforklaring av omsorgssvikt.

Bipolare lidelser hos barn

Oppfatningen av bipolare lidelser hos barn har endret seg mye blant forskere og klinikere de siste tjue årene. I Norge har interessen for bipolar lidelse hos barn vært nesten fraværende fram til omkring tusenårsskiftet.

Bipolar lidelse er en sjelden tilstand blant barn, og det finnes ikke undersøkelser på forekomst i Norge. I to norske studier fant man at blant pasientene med bipolar lidelse hadde i den ene studien 55% av pasientene, og i den andre 38% av pasientene fått de første sikre tegnene på sykdom i barneåra eller tenåra. Det mangler systematisk kartlegging, men inntrykket er en langsom og stille økning av at barn får en bipolar diagnose.

Hvordan få hjelp?

Det finnes ulike hjelpetelefoner og noen av tjenestene er døgnåpne. Den viktigste oppgaven er å være tilgjengelig for deg som trenger en samtale. 

På hjelpetelefonen kan du snakke om hva som helst, de som svarer i den andre enden har fått veiledning og opplæring i tillegg til at de har egen erfaring med at livet kan være vanskelig til tider. Hjelpetelefonen kan også gi deg informasjon om hvor du kan henvende deg for å få hjelp med dine problemer. Du som innringer er anonym.

Ressurssider for informasjon

Det finnes flere sider på nett for barn og unge der du kan diskutere med andre, stille spørsmål og lignende.

Anbefalte artikler og sider om barn og psykisk helse