Studier og bipolar lidelse

Det å begynne å studere kan være både spennende og kaotisk på samme tid. Under har vi samlet noen tips og lenker til hjelpetjenester og støtteordninger man kan benytte seg av, spesielt med tanke på bipolar lidelse.

Nye rutiner, venner og mengder pensum kan virke overveldende, men om man planlegger litt og får noen elementære ting på plass kan det gjøre studiehverdagen enklere. Om man har en bipolar lidelse kan det være lurt å ha ekstra fokus på enkelte ting.  

Tips

Å studere er ikke for alle, det er helt ok å finne andre veier til arbeidslivet – eller å ikke kunne arbeide i det hele tatt. For noen som studerer er det vanlig å bruke lengre tid, hvis en for eksempel skulle bli syk eller stryke på en eksamen. Å fokusere på sin egen prosess kan også være lurt, å ikke sammenligne seg med andre. Da slipper du å føle deg liten om utfordringer skulle oppstå.

Mestringsstrategier

Stressmestring, døgnrytme, søvn og aktivitet er viktig å ha på plass, spesielt om du har bipolar lidelse eller andre psykiske utfordringer. Det kan bidra til å balansere humøret og generelt få en bedre hverdag. Les mer på siden vår om mestringstrategier som kan være nyttig for å ha fokus på det elementære som holder en stabil.

Studieteknikker

Bipolar lidelse kan føre med seg utfordringer med kognisjon, hukommelse og konsentrasjon. Heldigvis finnes det mange teknikker som kan gjøre det lettere å studere. Noen foretrekker å lese bøker perm til perm, andre går kun gjennom tidligere eksamensoppgaver som ligger på nett, noen lærer ved å tegne og å se ting visuelt, mens andre lærer godt av å prate med andre om det de har lest. Etterhvert finner du din måte å jobbe på. Undersøk om studiestedet ditt har eget kurs i studieteknikk, på starten av semesteret. Du kan også finne artikler på nett og egne bøker om emnet.

Kort video om studieteknikker:

Pensum på lydbok? Om du har lese eller konsentrasjonsvansker som følge av bipolar lidelse eller andre utfordringer, kan du ha krav på pensum på lydbok. Sjekk ut www.nlb.no for mer informasjon og søknadsskjema.

Sosialt

Det kan være krevende å treffe nye mennesker. Når man studerer finnes det er mange sosiale arenaer. Fadderuken, idrettslagene, ulike kurs eller studentforeningene er noen. Eller bare gjennom å være med medstudenter på skolen og studiet ditt i gjennom for eksempel kollokviegrupper. Opplever du for eksempel en form for angst knyttet til det sosiale, er dette noe du kan lese mer om og få råd for her.

Alkohol og rusmidler

Studielivet kan inneholde alkohol og sene kvelder. Hvordan påvirker alkohol din bipolare lidelse? Kan du i det hele tatt drikke alkohol? Går det greit for deg å være tilstede der det er alkohol? Når må du dra hjem for å holde døgnrytmen? Dette er spørsmål det kan være lurt å spørre seg selv. Å ha tenkt igjennom dette kan gjøre det lettere å sette grenser senere. Alkohol og varierende døgnrytme kan skape ustabilitet.

Avhengighet av rusmidler oppstår hos opptil 60% av personer med bipolar lidelse, en gang i løpet av livet. Derfor kan det være ekstra lurt å være bevisst eget forhold til både alkohol og rusmidler. Flere med bipolar lidelse velger å være helt avholds, og noen holder seg til å ta seg et glass eller to. Her er det ingen fasit. Er du i tvil anbefaler vi å rådføre deg med lege/behandler.

Hjelpetilbud

Bipolarlinjen

Bipolarlinjen er et gratis støttetilbud som vi i Bipolarforeningen tilbyr. Linjen er en anonym støttetelefon for mennesker med bipolare lidelser og deres pårørende. Den bemannes av frivillige som har lidelsen selv eller er pårørende til noen med bipolar lidelse. Det kan være fint å snakke med noen som har egenerfaring med lidelsen og studier selv, da det kan være lettere for dem å sette seg inn i din situasjon.

Tilrettelegging

Skolen skal tilby tilrettelegging av studieløp og eksamen om det er behov for dette. Dette kan være å få bruke lengre tid på studiene, få en ekstra time, sitte med færre medstudenter på eksamen eller å få tildelt en mentor som går året over deg på studiet som kan hjelpe med innlæring av stoffet. Mange studiesteder har ofte et stillerom der man kan roe ned når det trengs. Ta kontakt med studieveileder på ditt studiested for å finne ut av ulik tilrettelegging om du har behov for det.

Studier med støtte

Studier med støtte er et hjelpetilbud for personer med psykiske helseutfordringer der en får tett oppfølging av en person som tilbyr samtaler, strukturering av studiehverdagen, gruppemøter og samarbeid mellom hjelpeapparat og universitetet. Målet er å hjelpe deg med å gjennomføre studiet og komme deg ut i jobb.

Personer med bipolar lidelse kvalifiserer til dette tilbudet. Tilbudet er et samarbeid mellom ulike universiteter og Nav. Ifølge Navs brosjyre, lenket til under, tilbys dette i dag i Hordaland, Rogaland, Sogn og Fjordane, Sør-Trøndelag, Troms, Aust-Agder og Vest-Agder. Tilbudet kan endre seg, så ta kontakt med ditt lokale Nav kontor for å finne ut om ditt studiested tilbyr dette.

Nyttige lenker:

Studenthelsetjenesten

Alle studiesteder skal tilby en studenthelsetjeneste. Her kan du bestille samtaler med veiledere som kan hjelpe deg, om det er å sortere tanker, ta opp konkrete situasjoner, få hjelp til kontakt med andre instanser m. m. Flere av universitetene tilbyr også kurs i psykisk helse og andre aktiviteter der man kan treffe andre. De fleste studiesteder har også en studentprest du kan prate med. Undersøk på studiestedets nettsider eller ta kontakt med en studieveileder for å finne ut hva ditt universitet tilbyr.

Økonomiske støtteordninger

NAV

Fra NAV sine nettsider:  “I noen tilfeller kan du få skolegang godkjent som opplæringstiltak gjennom NAV. Da kan du ha rett til pengestøtte fra NAV mens du går på skole. Hvis du har jobbet ved siden av studiene og blir permittert eller arbeidsledig, kan du ha rett til dagpenger mens du tar utdanning eller opplæring.”

Lånekassen

Tilleggsstipend ved nedsatt funksjonsevne
Lånekassen tilbyr lån og stipend til de fleste som tar høyere utdanning i Norge. Om du kan studere, men på grunn av din bipolare lidelse ikke har mulighet til å ha en ekstrajobb ved siden av, kan du ha krav på et ekstrastipend. Dette gir en ekstra sum som gjør det lettere å klare seg til tross for at man ikke har en inntekt ved siden av studiet. Du kan sende inn søknad på lånekassen sine nettsider (se lenken under). Om du kvalifiserer for dette stipendet kan du også ha rett på “sommerstøtte ved nedsatt funksjonsevne”.

Sykestipend

Sykestipend er en ordning der lånet du har fått av lånekassen blir omgjort til stipend, til tross for at du ikke får gjennomført deler av studie eller eksamen. Hvis du blir syk i løpet av studietiden og må utsette deler av studiet kan du ha rett på sykestipend. https://www.lanekassen.no/nb-NO/stipend-og-lan/sykdom/