Nyheter fra årsmøtet 2023

Søndag 30. april 2023 avholdt Bipolarforeningen sitt 3. digitale årsmøte. Der ble det blant annet vedtatt nytt styre, årsberetning for 2022 og oppdaterte vedtekter som du kan lese her.
Skjermbilde av noen av årsmøtets deltakere

Deltakerne til årsmøtet var en god blanding av erfarne deltakere og medlemmer som deltok for første gang. Takk til alle som deltok!

Nytt styre

En stor takk må først rettes til avtroppende varamedlem Cecilie Finsal. Før Cecilie ble ansatt 1. november 2022, var hun varamedlem til styret. Tusen takk for innsatsen og engasjementet gjennom flere år som varamedlem!

Det er flere nyheter å dele om årets styrevalg. Marianne Secher ble igjen valgt som styreleder i Bipolarforeningen for to nye år, og Baard Jordan-Johannessen som nestleder.

SÅ glad ble Marianne da hun fikk vite at årsmøtet gjenvalgte henne til styreleder av Bipolarforeningen!

– Jeg er megaklar for to nye år, sier hun.

Bli bedre kjent med styrelederen vår i dette portrettet.

Jarle Jæger ble valgt som styremedlem for to år, etter å ha vært vara til styret i ett år.

Vi har også fått tre nye varaer til styret: Trine Olsen Tuvnes, Mette Kristoffersen og Tiril Bjørkholt. De er valgt for ett år.

Vi gratulerer så mye til det nye styret i Bipolarforeningen!

Leder: Marianne Secher (2023-2025)
Nestleder: Baard Jordan-Johannessen (2023-2025)
Styremedlem: Stig Bech (2022-2024)
Styremedlem: Svein Nygaard (2022-2024)
Styremedlem: Erik Fagereng (2022-2024)
Styremedlem: Jarle Jæger (2023-2025)
Første vara: Trine Olsen Tuvnes (2023-2024)
Andre vara: Mette Kristoffersen (2023-2024)
Tredje vara: Tiril Bjørkholt (2023-2024)

Kontaktinfo til styret og administrasjonen finner du her.

Årsberetning 2022

I årsberetningen kan du lese om hvordan våre dyktige og engasjerte frivillige og ansatte jobber for at alle som er berørt av bipolar lidelse skal få den informasjonen og støtten de trenger, når de trenger den.

Vi har igjen fått erfare et stadig økende trykk på foreningens tilbud, samtidig som alle våre utgifter har økt. Likevel får vi de samme midlene til å drifte som vi fikk da vi var halvparten så mange medlemmer og én tredjedel i antall frivillige, aktivitet og følgere.

Etterspørselen for foreningens tilbud er rett og slett større enn vi klarer å betjene. Til tross for disse utfordringene har vi klart å opprettholde fokuset og engasjementet for arbeidet vårt. Året avsluttet med en tallrekke av rekorder og oppløftende tall.

1659 medlemmer, 100 frivillige i staben og to nye fulltidsansatte i administrasjonen. 172 åpne treff, 489 samtaler i Bipolarlinjen, 8 kurs for medlemmer og 9 interne kurs. Vi har fått medieoppslag i landets største aviser.

Det er en spennende tid å være del av Bipolarforeningen, og det er gledelig å se at stadig flere velger nettopp det. Vi vil takke våre medlemmer, frivillige, støttespillere og samarbeidspartnere for deres støtte og engasjement i året som har gått. Uten deres bidrag og innsats ville vi ikke vært der vi er i dag.

Vi håper du tar deg tid til å lese årsberetningen og kjenner på noe av den stoltheten vi gjør for denne fantastiske og viktige organisasjonen!

Oppdaterte vedtekter

På dette årsmøtet ble det vedtatt flere endringer av vedtektene. Les den oppdaterte versjonen av våre vedtekter her.