Se webinaret: Tvang og bipolar lidelse

Innhold

Et brukerperspektiv: Menneskelighet, ressurser og kunnskap
Stig Bech, styremedlem i Bipolarforeningen

Hva gjør kontrollkommisjonen og hvorfor er de til?
Torhild Holth, nestleder for Kontrollkommisjonen for psykisk helsevern, Lovisenberg diakonale sykehus

Erfaringer og opplevelser med tvang – Intervju av anonym sykepleier
Gjengitt av Mette Kristoffersen, styremedlem i Bipolarforeningen

Kan tvangsinnleggelse være et traume, og hva kan vi gjøre med det?
Akiah A. Ottesen, psykologspesialist og forsker ved Nasjonalt Kompetansesenter for vold og traumatisk stress

Et brukerperspektiv: Tvang og psykose
Vetle Velstad, frivillig i Bipolarforeningen

Tvang med åpen dør
Hans Martin Nussle og Jørgen Bjella, sykepleier og vernepleier ved Klinikk for psykisk helsevern, Lovisenberg diakonale sykehus

Politiets rolle i møte med psykisk uhelse
Trude Vigstad, Politidirektoratet

Panelsamtale: Panelet svarer på innsendte spørsmål
Stig Bech, Vetle Velstad, Torhild Holth, Akiah A. Ottesen, Hans Martin Nussle og Jørgen Bjella