Webinarer og temakvelder

På denne siden finner du alle våre opptak av webinarer og temakvelder. Hvert opptak dypdykker i temaer knyttet til bipolare lidelser. De inneholder blant annet presentasjoner fra fagpersoner, erfaringsforedrag og panelsamtaler.

Hva er bipolar lidelse?

Lurer du på om du eller noen du kjenner har bipolar lidelse? Vil du lære om diagnosen og hvordan mestre den? Eller kanskje lurer du på hvordan du kan være en støtte for en som har en bipolar lidelse? Se opptaket av webinaret: «Hva er bipolar lidelse?» som ble sendt direkte 24. mars 2021.

Tvang og bipolar lidelse

Pasienter med bipolar lidelse er en av de som det utøves mest tvang mot i Norge. Hvorfor er det sånn? Hva gjør tvang med oss, og hvordan kan bruken av unødig tvang reduseres? Vi markerte Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober 2023 med å #lageplass til et tema vi mener det snakkes for lite om. Se opptak av vår første sending i studio her.

Feiring av Bipolardagen 2023

Se opptak av den nasjonale markeringen av Bipolardagen 2023, med innslag av spennende forskning om bipolare lidelser, samtale mellom Else og Cecilie Kåss Furuseth og panelsamtale om åpenhet.

Bipolardagen 2022: Det vi skulle ønske de visste

På denne temakvelden får du høre erfaringsforedrag du sent vil glemme og du får kunnskap om bipolare lidelser fra en fagperson. Dette er et opptak gjort på Bipolardagen 30. mars 2022.

Familierelasjoner og bipolar lidelse

Finnes det gode råd til hvordan man kan få familielivet til å fungere best mulig med sykdommen? Hvor arvelig er egentlig bipolar lidelse? Hvordan bør personer rundt forholde seg til en person i en hypoman, manisk eller depressiv episode? Se opptaket av dette webinaret som ble sendt direkte 3. desember 2020.

Arbeid og bipolar lidelse

Hvor mange med bipolar lidelse i Norge er i arbeid? Hvordan er det å stå i heltid, deltid eller ikke i arbeid med bipolar lidelse? Dette er et opptak av webinaret om arbeid og bipolare lidelse, som gikk direkte 12.oktober 2021. Innholdet er rettet mot alle som ønsker å vite mer om bipolar lidelse.

Temakveld om selvmord

Selvmord er et vanskelig tema å snakke om, men vi har ikke råd til å la være. I 2020 ble det registrert 639 selvmord i Norge, og en oversikt antyder at personer med bipolar lidelse har 20 til 30 ganger større risiko for å ta sitt eget liv enn normalbefolkningen.

Hvorfor er det slik? Hva kan vi alle gjøre for å forebygge og avverge? Er det noen holdninger vi må se på for å komme nærmere svaret? Den 30. januar 2020 arrangerte vi en temakveld om selvmord på Litteraturhuset i Oslo.

Rus og bipolare lidelser

Selvmord er et vanskelig tema å snakke om, men vi har ikke råd til å la være. I 2020 ble det registrert 639 selvmord i NHvorfor øker bipolar lidelse risikoen for avhengighet av alkohol og rusmidler? Blir en bipolar lidelse verre av rus? Hva mener de som har diagnosen selv om dette?

Den 10. oktober 2022 markerte vi Verdensdagen for psykisk helse med å #løfteblikket om temaet rusmidler og bipolare lidelser.

Temakveld om skam

Hvorfor skammer vi oss når vi er syke, ikke kan delta, ikke svarer til forventningene, ikke klarer, ikke orker, ikke makter? Mange med bipolare lidelser bærer på skam. Skam i forbindelse med å ha diagnosen, skam på grunn av noe man har sagt eller gjort, eller skam for å gå i behandling. I dette opptaket har vi satt fokus på noe mange føler på, men som vi mener det blir snakket altfor lite om. Se opptak av temakvelden som ble holdt på Vega Scene i Oslo 29. oktober 2019.

Unge og bipolar lidelse

Hvordan oppleves det å ha en bipolar lidelse i ung alder? Hvordan får man diagnosen bipolar lidelse, og er det noe som skiller seg ut hos unge? Dette er et opptak av webinaret om unge og bipolare lidelser, som gikk direkte 3. juni 2021.

Menn og bipolar lidelse

Hvordan er det å være mann og ha en bipolar lidelse? 2 av 3 som avslutter livet sitt i Norge er menn. Hvorfor er det sånn, og hvordan kan vi forebygge dette? Har menn med bipolar lidelse større utfordringer med å be om hjelp? Vi markerte Mannsdagen med å invitere til webinar om menn og bipolar lidelse 17. november 2021.

Familierelasjoner, graviditet og bipolar lidelse

Hvor arvelig er egentlig bipolar lidelse? Hvorfor har mennesker med bipolar lidelse forhøyet risiko for tilbakefall etter fødsel? Webinaret gikk direkte 22.september 2021, som en markering av Pårørendedagen.

Korona og ensomhet

Pandemi, restriksjoner, redusert behandlingstilbud og mangel på nærkontakt. Det er tøft for alle, men hva gjør det med mennesker som har en psykisk lidelse i tillegg? I dette webinaret fra 18. februar 2021 gjør vi et dypdykk i koronaens konsekvenser.