Nyheter fra årsmøtet 2024

Vi rakk såvidt å sette fra oss den siste flytteesken, før vi inviterte alle medlemmer inn til det nye huset vårt «Frivillighetens Hus» for årsmøte 2024. Her ble det blant annet vedtatt nytt styre, handlingsplan og en revidert politisk plattform.
Noen av deltakerne på det fysiske årsmøtet.

Søndag 28. april 2024 avholdt Bipolarforeningen aller første hybride årsmøte, altså at man kunne delta både fysisk og digitalt. Det ble en suksess – med rekordmange deltakere! Tusen takk til alle medlemmene våre som deltok.

Deltakerne til årsmøtet var en god blanding av erfarne deltakere og medlemmer som deltok for første gang.

Nytt styre

En stor takk må først rettes til avtroppende styremedlem Stig Bech, for mangeårig innsats i foreningen. Tusen takk for engasjementet og alt du har gjort! Vi er takknemlig for at vi får beholde Stig sitt engasjement i ny drakt som leder for valgkomitéen for neste år.

Årets valg innebar flere styremedlemmer og varamedlemmer. Svein Nygaard og Erik Fagereng ble gjenvalgt som styremedlemmer. Trine Tuvnes ble valgt som nytt styremedlem (tidligere vara). Mette Kristoffersen og Tiril Bjørkholdt ble gjenvalgt som varamedlemmer. I tillegg fikk styret inn Karin Yrvin som nytt varamedlem.

Vi gratulerer så mye til det nye styret i Bipolarforeningen, og ser frem til det kommende året!

Leder: Marianne Secher (2023-2025)
Nestleder: Baard Jordan-Johannessen (2023-2025)
Styremedlem: Svein Nygaard (2024-2026)
Styremedlem: Erik Fagereng (2024-2026)
Styremedlem: Jarle Jæger (2023-2025)
Styremedlem: Trine Olsen Tuvnes (2024-2026)
Første vara: Mette Kristoffersen (2024-2025)
Andre vara: Tiril Bjørkholt (2024-2025)
Tredje vara: Karin Yrvin (2024-2025)

Kontaktinfo til styret og sekretariatet finner du her.

Frivillighetens hus

I 2024 var Bipolarforeningen med på å etablere et nytt Frivillighetens Hus i Christian Kroghs gate 10 i Oslo, og vi flyttet inn i kontorlokaler der i mars. Huset skal være en møteplass, arbeidsplass og et sted for erfarings- og kunnskapsutveksling.

Det var stort for oss å kunne avholde og invitere til årsmøtet i egne lokaler, denne gangen også med rekordmange deltakere!

På bildet ser du sekretariatet i foreningen, f.v.: Bjørn, Silje, Nina, Liv og Åshild.

Årsberetning 2023

I årsberetningen kan du lese om hvordan våre dyktige og engasjerte frivillige og ansatte jobber for at alle som er berørt av bipolar lidelse skal få den informasjonen og støtten de trenger, når de trenger den.

Vi har igjen fått erfare et stadig økende trykk på foreningens tilbud, samtidig som alle våre utgifter har økt. Derfor ble vi veldig glade da Helsedirektoratet i fjor bevilget 1 million kroner øremerket til Bipolarlinjen!

Året 2023 avsluttet også med en tallrekke av oppløftende tall. Blant annet er vi nå 1835 medlemmer og vi har bikket hele 1000 samtaler i Bipolarlinjen. Hele 5754 timer med frivillig arbeid ble lagt ned av våre fantastiske frivillige. Timene ble blant annet brukt på 150 åpne treff, 560 samtaler i Bipolarlinjen og 9 mestringskurs.

2023 ble også året der vi startet en profesjonalisering av bruker- og pårørendemedvirkning i foreningen. Vi har blant annet møtt flere politikere og vært invitert til Stortinget for første gang. Vi har deltatt i flere høringer og økt fra 17 til 25 brukerrepresentanter, fordelt på 21 råd og utvalg i blant annet Statens helsetilsyn, NAV og Oslo universitetssykehus.

Det er en spennende tid å være del av Bipolarforeningen, og det er gledelig å se at stadig flere velger nettopp det. Vi vil takke våre medlemmer, frivillige, støttespillere og samarbeidspartnere for deres støtte og engasjement i året som har gått. Uten deres bidrag og innsats ville vi ikke vært der vi er i dag.

Vi håper du tar deg tid til å lese årsberetningen og kjenner på noe av den stoltheten vi gjør for denne fantastiske og viktige organisasjonen!

Handlingplan 2024 – 2026

Vi har vedtatt ny handlingsplan for de kommende årene! Denne beskriver hvilke mål foreningen skal jobbe for, og satse mot.

Bipolarforeningen skal være en forening for alle, med en stemme som bærer og beveger. I de kommende årene vil vi særlig satse på brukermedvirkning, innsamling, og tilbud som treffer alle i vår gruppe.

Revidert politisk plattform

En arbeidsgruppe har over et par måneder jobbet med et forslag til revidert politisk plattform. Denne ble lagt frem på årsmøtet. Årsmøtet vedtok plattformen i sin helhet, med et par tillegg av punkter som foreningen skal jobbe for.

Medlemmer, følgere og samarbeidsorganisasjoner som NSSF og LEVE kom med innspill til revideringen. Tusen takk til alle som har tatt seg tiden til å skrive innspill til oss!

Den reviderte plattformen har utgangspunkt i vår eksisterende plattform. Nytt fra årsmøtes vedtak er egne kapitler med politikk om tvang og om pårørende, samt en grundig gjennomgang av eksisterende kapitler der det også er lagt til ny politikk som er verdt å lese.