Høringssvar: Avvikling av fritt behandlingsvalg

Bipolarforeningen er kritiske til å avvikle ordningen. Dette gjelder særlig for den sårbare gruppen psykiatri, som vi representerer.

Bipolarforeningen Norge har sendt inn svar på høringen om avviklingen av godkjenningsordningen av fritt behandlingsvalg. Du kan lese svaret i sin helhet her.

Vi mener at reverseringen er å begynne arbeidet for bedre psykisk helsehjelp i feil ende. Vi frykter at følgene er et redusert tilbud, spesielt i distriktene.

Det er et stort behov for mer psykisk helsehjelp i Norge, og dagens tilbud i spesialisthelsetjenesten er langt fra dekkende for hvilken etterspørsel som er. En viktig grunn til at de private holder det gående i dag er nettopp fordi den offentlige helsehjelpen ikke klarer å overholde ventetiden, og må sende pasientene andre steder.

Med fritt behandlingsvalg har mange av våre medlemmer opplevd en forbedring av tilbudet. Våre følgere (ca. 100 respondenter) forteller at over halvparten har benyttet seg av fritt behandlingsvalg siden ordningen kom i 2015. De ideelle og private tilbudene åpner opp for andre typer tilbud enn det offentlige har muligheter for å levere.

Vi vil særlig kommentere noen forhold:

  • Mange trenger lengre behandlingstilbud over tid som det offentlige ikke kan tilby per i dag. Vi ser av kapasiteten i det offentlige at et slikt tilbud ikke kan erstattes.
  • Det er svært individuelt hvilken behandling som fungerer for hver enkelt. En avvikling av denne ordningen vil gi pasienten mindre valgfrihet, og totalt sett gi et dårligere tilbud for en særlig sårbar gruppe.
  • Endringen vil medføre færre enheter som regionalt kan tilby gode tjenester. Dette vil på en uheldig måte ramme brukere i distriktene. Flere av disse må ved en avvikling bevege seg til større byer for å finne første ledige offentlige enhet.

Vi er skeptiske til hvilket tilbud som gjenstår for pasientene hvis ordningen eventuelt avvikles. Det foreslås en overgangstid på 6 måneder. Hva skjer med de pasientene som fortsatt er i behandling, og alle dem som har et planlagt behandlingsopphold i eller etter disse 6 månedene? Hvem skal ta dem imot?

Vi frykter mindre kapasitet til behandling, lengre ventetider og enda større skiller på hvem som har råd til å betale for behandling og ikke. En reversering minsker også tilgangen på andre type behandlinger, som for eksempel medikamentfri behandling.

En avvikling av denne ordningen vil etter vår mening redusere pasienttilbudet og valgfriheten betydelig i hele Norge. Pasientkøene vil øke, og den samfunnsmessige kostnad vil overskygge departementets intensjon om å effektivisere og spare.

Vi ber derfor om at nåværende ordning blir stående. Den gir våre medlemmer et variert tilbud og trygghet. Et mangfoldig sinn trenger mangfoldig hjelp.