Trondheim: Forespørsel om å delta i forskning

Forespørsel fra Bipolarklinikken i Trondheim.

Teksten er skrevet av Bipolarteamet v. St Olavs hospital.

I perioden 2021-2026 gjennomfører Bipolarteamet på Østmarka i Trondheim et forskningsprosjekt hvor vi vil undersøke kognitiv funksjon hos mennesker med bipolar lidelse. Evner som å motta og bearbeide informasjon, huske, lære, være oppmerksomme og organisere informasjon, er en del av vår kognitive fungering.

Vi vet at mange mennesker med bipolar lidelse har vansker forbundet med kognitiv funksjon også i friske faser, noe som kan føre til utfordringer i dagliglivet. Kartlegging av kognitiv funksjon blir ikke ofte gjort ved utredning og behandling i psykisk helsevern. Eventuelle vansker blir derfor ikke alltid tatt hensyn til når behandling og tiltak skal planlegges.

Vi ønsker å finne ut hvordan man kan bedre kognitiv funksjon ved å se på hva som karakteriserer personer med bipolar lidelse som opplever god kognitiv fungering.

Vi ønsker spesielt å undersøke på hvilken måte søvn og døgnrytme påvirker denne funksjonen.

Alle som deltar i forskningsprosjektet vil få en grundig utredning av sin kognitive funksjon. Dette gjøres over internett hjemme på egen mobiltelefon. I tillegg vil deltakere få kartlegging av søvn og døgnrytme gjennom 10 dager.

Ved å være med bidrar ikke bare deltakerne med på å etablere mer kunnskap om kognitiv funksjon hos mennesker med bipolar lidelse, men de vil også lære mer om sin egen kognitive funksjon og søvn.

Mer detaljert informasjon om prosjektet finnes i egen brosjyre på nettsiden vår: Bipolarpoliklinikk – St. Olavs hospital (stolav.no)

Du kan delta i forskningen ved å sende mail til psykologspesialist og prosjektleder Kristin Trønnes på kristin.svee@stolav.no eller kontakte henne på telefon 90590976.