Bipolarforeningens Stig Bech valgt til styret i Rådet for psykisk helse

Det er med stor stolthet at vi kan meddele at vår flerårige frivillige og styremedlem Stig Bech er i gang med arbeidet som styremedlem i Rådet for psykisk helse. 
Fra venstre: Stig Bech, Anne Grethe Erlandsen (leder), Kathinka Meirik, Martine Antonsen (nestleder), Hanne Skarsvaag, Charlotte Elvedal, Marit By Rise og Gry Veronica Engli. Audun Haga var ikke til stede da bildet ble tatt. Foto: Rådet for psykisk helse

25. november 2022 ble Stig valgt inn i styret til Rådet for psykisk helse i perioden 2022-2025.

– Dette er en veldig spennende oppgave, og innenfor et felt der jeg over tid har jobbet aktivt både profesjonelt og privat, forteller Stig. 

Rådet for psykisk helse er en norsk humanitær organisasjon som arbeider for å fremme forskning og opplysning om psykisk helse. Organisasjonen fungerer som en paraplyorganisasjon for de fleste frivillige enhetene i Norge som arbeider med dette formålet.

Stig har vært styremedlem i Bipolarforeningen siden 2018. Han jobber som advokat i eiendoms- og finansmarkedet der han blant annet jobber med boligsosiale oppgaver.

– Jeg er imponert av den synlighet Rådet har fått og de resultater dette gir hva gjelder det å skape et riktig bilde av mentale utfordringer i både individuelle perspektiv og samfunnsperspektiv.

Likestilling og lik behandling av somatiske og psykiske lidelser er noe av det som engasjerer Stig.

– For min egen del vil jeg nok særlig ha fokus på dét, samt reduksjon av stigma rundt mentale helseutfordringer, boligsosiale tiltak og brukerautonomi, forteller han.