Bipolarforeningen søker medlemmer til styret

På Årsmøtet til våren skal vi velge nye styremedlemmer til styret i Bipolarforeningen Norge. Vi søker deg som har et sterkt engasjement og et ønske om å bidra til utvikling av foreningen. Meld ditt kandidatur eller din kandidat senest 12. februar 2023.
Flere av Bipolarforeningens frivillige, på en samling i november 2022.

Bipolarforeningen Norge er en frivillig medlemsorganisasjon som er partipolitisk uavhengig. Vi skal fremme informasjon, utdanning og bevissthet om dagens kunnskap og behandling av bipolar lidelse.

Vi er til for mennesket som har en bipolar lidelse, deres pårørende, studenter, fagpersoner og andre som har interesser på dette området. Vi er en brukerstemme for de som har denne lidelsen, og skal være en tilgjengelig støtte for de som rammes av bipolar lidelse.

Medlemmene i styret utfører sine oppgaver på frivillig (ubetalt) basis.

Ønsker du å være en del av styret i Bipolarforeningen Norge?

Vi søker etter styremedlem og varamedlem. Styremedlemmer velges for to år av gangen, med mulighet til gjenvalg. Varamedlem velges for ett år av gangen. 

Vi ser etter deg som ønsker å påvirke, dele kunnskap og erfaringer, og fremme Bipolarforeningen Norge sine saker. Valgkomiteen legger vekt på en god helhetlig sammensetning av styret med bredde i fagkunnskap, erfaringsbakgrunn og kvalifikasjoner relatert til styrearbeid. Har du politisk, faglig eller tidligere erfaring fra frivillige organisasjoner vil dette telle som en fordel.

Forslaget må være valgkomiteen i hende innen 12.02.2023 og inneholde en kort beskrivelse av deg selv, bakgrunn/ interesser, samt hvorfor nettopp du kan gjøre en god jobb som styremedlem i Bipolarforeningen Norge.

Interesse for verv eller forslag til kandidater sendes til Lene Faye Jordan-Johannessen, leder for valgkomiteen: lene@seafoodpeople.net

Søkere vil bli vurdert og kontaktet fortløpende via e-post. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju med valgkomiteen.

Ved spørsmål kontakt Lene Torgersen, medlem av valgkomiteen: lenest88@outlook.com

Valgkomiteen i Bipolarforeningen består av Lene Faye Jordan-Johannessen (leder), Henning Anundsen og Lene Sandvik Torgersen. Medlemmene ble valgt av Årsmøtet 2022.