Bipolarforeningen søker medlemmer til styret

På årsmøtet til våren skal det velges nye styremedlemmer til styret i Bipolarforeningen Norge. Vi søker deg som har et sterkt engasjement og et ønske om å bidra til utvikling av foreningen. Meld ditt kandidatur eller din kandidat senest 16. februar 2024.
Credit: Viktoria Kurpas, iStock.
Credit: Viktoria Kurpas, iStock.

Bipolarforeningen Norge er en frivillig medlemsorganisasjon som er partipolitisk uavhengig. Vi skal fremme informasjon, utdanning og bevissthet om dagens kunnskap og behandling av bipolar lidelse.

Vi er til for mennesket som har en bipolar lidelse, deres pårørende, studenter, fagpersoner og andre som har interesser på dette området. Vi er en brukerstemme for de som har denne lidelsen, og skal være en tilgjengelig støtte for de som rammes av bipolar lidelse.

Ønsker du å være en del av styret i Bipolarforeningen Norge?

Vi søker etter styremedlem og varamedlem. Styremedlemmer velges for to år av gangen, med mulighet til gjenvalg. Medlemmene i styret utfører sine oppgaver på frivillig (ubetalt) basis.

Vi ser etter deg som ønsker å påvirke, dele kunnskap og erfaringer, og fremme Bipolarforeningen Norge sine saker.

Valgkomiteen legger vekt på en god helhetlig sammensetning av styret, med bredde i alder, fagkunnskap, erfaringsbakgrunn og kvalifikasjoner relatert til styrearbeid.

Har du bakgrunn fra næringslivet eller helsesektoren, og/eller erfaring fra arbeid i politiske eller frivillige organisasjoner, vil dette telle som en fordel.

Forslagene må være valgkomiteen i hende innen 16.02.2024 og inneholde en kort beskrivelse av deg selv, bakgrunn/ interesser, samt hvorfor nettopp du kan gjøre en god jobb som styremedlem i Bipolarforeningen Norge. Sendes til leder for valg komiteen: lene@seafoodpeople.net. Merk mailen «Valgkomite Bipolarforeningen»

Søkere vil bli vurdert og kontaktet fortløpende via e-post. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju med valgkomiteen.

Ved spørsmål vennligst kontakt: lenest88@outlook.com.