Bipolarforeningen mener det er et klart behov for et kunnskapsløft både hos fastleger og i samfunnet generelt. Bipolar lidelse bør alltid være på radaren når en pasient kommer inn.

Viktigheten av tidlig diagnostisering

 

Jo tidligere diagnosen bipolar lidelse oppdages, desto raskere vil man også få riktig behandling og kunne forebygge nye sykdomsepisoder. Det kan være en enorm påkjenning for mennesker å gå udiagnostisert og ikke forstå hvorfor man oppfører seg som man gjør eller ikke er som “alle andre”.

Forskning viser at lenger varighet av ubehandlet bipolar lidelse er assosiert med lenger, flere og mer alvorlige sykdomsepisoder, og at behandling tidlig i sykdomsforløpet bedrer prognosen. Det gjelder å plukke opp dette så tidlig som mulig, slik at den det gjelder får riktig behandling og lærer seg om egen diagnose og hvordan leve godt med den.

Mistenker du at du har en bipolar lidelse?

Se innslaget til Thomas Blikshavn, spesialist i barne- og ungdomspsykiatri, om hvordan du kan gå frem for å få en bipolar diagnose.

– Det er så viktig at bipolar lidelse alltid er på radaren når en pasient kommer inn. Det sa daglig leder i Bipolarforeningen, Nina Antonov, hos NRK Helgemorgen i et innslag om tidlig diagnostisering.

– De største fordommene møtte jeg hos meg selv, forteller vår frivillige Mee Eline om sin bipolare lidelse hos NRK Helgemorgen i samme innslag. Hun fikk diagnosen for 10 år siden, og velger nå å være åpen.