Forskning på bipolare lidelser

Bipolarforeningen Norge har som oppgave å støtte forskning, jobbe tett med fagmiljøer og formidle ny kunnskap om bipolare lidelser.

Vi har et godt samarbeid med NORMENT (Norsk senter for forskning på mentale lidelser), og bidrar ellers der vi kan. På denne siden vil du få en oversikt over relevant forskning knyttet til bipolare lidelser i Norge. Siden er under oppdatering.

Delta i forskning

Ønsker du å bidra til forskning på bipolar lidelse? NORMENT tar fortløpende imot deltakere til sin forskning. På denne lenken kan du lese mer om hva det innebærer og hvordan du går frem.

Artikler

 

Utestengt under nedstenging: Erfaringer fra pårørende

Artikkelen oppsummerer erfaringer fra pårørende til mennesker med psykoselidelse eller bipolare lidelser i de første månedene da samfunnet stengte ned. Funnene peker på at mange pårørende måtte ta over mange av oppgavene til helsevesenet, uten særlig støtte. De pårørende bør inkluderes i beredskapsplaner ved lignende hendelser i fremtiden. Av forskere fra TIPS Sør-Øst, NORMENT og TIPS Stavanger.

 

Sammenheng mellom bipolare lidelser og høy intelligens

Forskere har undersøkt DNA-materiale fra 20.000 pasienter med bipolar lidelse. I alt fant de 12 gener for bipolar lidelse som også var knyttet til intelligens. Ved 75% av genene var risiko for bipolar lidelse assosiert med høyere intelligens. Av forskere ved NORMENT.

 

Oransje briller

Et studie fra 2016 viser at personer i manisk fase er ekstra følsomme for blått lys (som vi naturlig eksponeres for fra sola, men også kunstig fra LED-belysning), og at det blå lyset kan holde i gang den maniske episoden. Studien er ledet av Tone EG Henriksen, forsker v. Universitetet i Bergen.

 

Kan film føre til bedre behandling?

Nederlandske forskere har funnet at det å filme seg selv i 10 minutter i ”normal tilstand” kan gjøre det lettere for behandlingspersonell å se forskjellen i stemningsleiet hos pasienten.

 

Rapporter

 

Barrierer personer med bipolare lidelser opplever i transportsystemet etter pandemien

Gjennom kvalitative intervjuer med psykososiale funksjonsnedsettelser (som bipolar lidelse) har forskere funnet at trengsel, vanskeligheter med planlegging, tilgang til toaletter, økonomi, energitap, manglende sitteplasser samt flere andre faktorer er barrierer som gjør det vanskelig å reise. I tillegg har COVID-19 ført til nye barrierer med bruk av munnbind og smitteangst. Rapporten er av Anja Fleten Nielsen ved Transportøkonomisk Institutt.