Graviditet og bipolar lidelse

Bipolar lidelse kan for noen kvinner oppstå under svangerskapet eller etter fødselen. For kvinner med kjent bipolar lidelse er de første seks ukene etter fødsel ansett som høyrisiko for depresjon eller psykose. Symptomene vil være de samme som ved bipolar lidelse, men behandlingen som kreves kan variere når en kvinne er gravid eller ammer.

Oppfølging under svangerskapet

For kvinner med bipolar lidelse kan det være en økt risiko for svangerskapsdepresjon. Det er derfor viktig å ha god oppfølging under og etter svangerskapet. 

Dette bør gjøres i et samarbeid der helsestasjon, fastlege og psykiater er de mest sentrale aktørene. Også fødeavdelingen bør involveres tidlig.

Forebygging av nye episoder under graviditet

Forebygging av tilbakefall er en viktig del av svangerskaps- og barselomsorgen for kvinner. Tilbakefall er vanlig hvis en kvinne avbryter medisinering uten å konsultere lege/behandler.

Risikoen for bipolar lidelse eller for en ny episode av depresjon eller mani er økt under svangerskapet, og den første tiden etter fødselen. Blant kvinner med kjent bipolar lidelse får over halvparten av kvinnene tilbakefall dersom den forebyggende legemiddelbehandlingen stanses under svangerskapet. Risikoen er spesielt høy ved brå stans.  Les mer på NHI

Graviditet og medisiner

Påvirkes barnet av medsinene dine? Trygg Mammamedisin er den eneste offentlige tjenesten som tilbyr individuelle råd om medisiner til gravide og ammende. 

Webinar om familierelasjoner, graviditet og bipolar lidelse

Se innlegget «Bipolar lidelse i graviditet, fødsel og barsel» av Teija Anke – PhD og psykologspesialist ved BUP Drammen/R-BUP.

Her finner du mer informasjon om temaet: