Bipolar lidelse type 2

Bipolar lidelse type 2 er en form for bipolar lidelse som er kjennetegnet ved at personen har perioder med dype depresjoner som svarer til de som finnes ved bipolar type 1, men de oppstemte periodene er i motsetning til de ved bipolar type I mindre markerte. Lidelsen forekommer hos ca. 2% av befolkningen.

Hypomani

Ved bipolar lidelse type 2 opplever du ikke episoder med mani, men det som kalles hypomani. Forskjellen er at ved manier er de oppstemte episodene så uttalte at de i stor grad går ut over evnen til å fungere i dagliglivet. Ved hypomanier er de oppstemte episodene forholdsvis milde og går ikke i vesentlig grad utover funksjonsnivået.

Hypo betyr under, så direkte oversatt blir det «undermani», en hypomani er mildere enn en mani.

Symptomene kan ligne på en mani, men er mindre alvorlige og skaper mindre problemer. Ved en hypoman episode kan en person ha hevet stemningsleie, føle seg bedre fungerende enn vanlig og være mer produktiv. Disse episodene oppleves ofte som gode, og et ønske om hypomane episoder kan få personer med bipolar lidelse til å slutte med medisiner. Uansett kan hypomanien sjelden opprettholdes. Den kan etterfølges av en depresjon, og i noen tilfeller eskalere til en mani.

Visste du at?

Både bipolar lidelse type 1 og 2 kan ha det som kalles blandede episoder. Da har personen symptomer på både mani/hypomani og depresjon samtidig.

Depresjon

Felles ved bipolar type 1 og 2 er depresjonene. Ved en alvorlig depressiv episode vil du ha problemer med å fungere normalt på grunn av følelse av nedstemthet eller følelse av manglende interesse/glede for ting som vanligvis interesserer.

Det er vanlig å oppleve søvnvansker eller for mye søvn, nedsatt appetitt eller overspising, problemer med konsentrasjon eller problemer med å ta beslutninger, bevege seg langsommere enn vanlig, eller er urolig/opphisset slik at det er vanskelig å sitte stille, følelse av verdiløshet, skyld eller lav selvfølelse, tanker om selvmord eller død. Det er ulike grader av depresjoner også, de alvorlige depresjoner kan også omfatte hallusinasjoner eller vrangforestillinger.

Behandling

Det finnes ulike typer behandling av bipolare lidelser. Her kan du lese om de vanligste alternativene, både medikamentell og ikke-medikamentell. Det finnes ikke en spesifikk behandling for bipolare lidelser som hjelper for alle. Det er viktig at du og behandleren din i fellesskap kommer frem til en behandling som passer for deg.

Rettigheter og hjelp

Visste du at det for eksempel finnes et eget rettighetssenter dersom du blir utsatt diskriminering? Eller at det finnes unntak som kan gi støtte til tannlegebehandling på grunn av medisiner? På denne siden har vi samlet noen av dine rettigheter i forbindelse med det å ha en bipolar lidelse.