Barn som pårørende

Bipolar lidelse påvirker ikke bare den som bærer lidelsen, den berører også familie, venner og arbeidskollegaer.

Mange barn opplever å være pårørende i løpet av sin oppvekst. Når noe skjer med foreldre eller søsken, påvirkes barnas hverdag.

Livet i familien består av store og små hendelser som kan gjøre barn til pårørende på ulike måter. Noen barn opplever at det skjer noe akutt med mamma eller pappa. For andre er det å være pårørende en del av hverdagen. Det er heller ikke uvanlig at barn er pårørende flere ganger i løpet av oppveksten.

Helse Norge har en fin informasjonsside om barn som pårørende: Når barn blir pårørende.

Helsedirektoratet har også en informasjonsbrosjyre for barn av psykisk syke, rusmiddelavhengige og alvorlig somatisk syke.