Mestringskurs i Trondheim

Når 23. mai 2023 00:00 - 24. mai 2023 00:00

Velkommen til mestringskurs i Trondheim! 

Kurset inneholder en fagdel om bipolare lidelser, en gjennomgang av mestringsstrategier og stemningsregistrering, samt erfaringsforedrag. 

Tid: 

Tirsdag 23.mai fra kl. 09:30-15.30 (registrering fra kl. 9.30)

Onsdag 24.mai fra kl. 10.00-15:30 

Sted: Trondheim Befalsforening, Vår frues gate 12, 7013 Trondheim 

PROGRAM

Tirsdag 23.mai

09:30 – 10:00     Oppmøte og registrering

10:00 – 10:15:     Velkomst og presentasjon av mestringskurset

10:15 – 12:00:     Fagforedrag om bipolar lidelse

                             v/Psykologspesialist Kristin Svee, Bipolarklinikken 

12:00 – 13:00:     Lunsj

13:00 – 15:00:     Erfaringsutveksling i grupper* med pauser

15:00 – 15:30:     Oppsummering og avslutning 

 

Onsdag 24.mai 

10:00 – 10:15:     Oppsummering fra i går

10:15 – 11:15:     Mestringsstrategier

11:15 – 11:30:     Pause

11:30 – 12:00:     Handlingsplan og stemningsregistrering

12:00 – 13:00:     Lunsj

13:00 – 13.45:     Livet med bipolar lidelse – erfaringsforedrag

13:45 – 14:00:     Pause

14:00 – 15:00:     Erfaringsutveksling i grupper*

15:00 – 15:30:     Avslutning

* Begge dager er det satt av tid til erfaringsutveksling (og pauser under disse).Det er valgfritt om og hvor mye man ønsker å dele. Det er helt greit å kun lytte til andre også.

PÅMELDING OG PRIS
Det koster 500 kroner for medlemmer å delta på kurset. Dette inkluderer lunsj begge dagene.