Brukerrettet seminar i Oslo: «Der det er forskning, er det håp!»

Når 13. september 2023 17:00 - 13. september 2023 20:00

Arrangement av NORMENT (Norsk senter for forskning på mentale lidelser)

PÅMELDING
Arrangementet er gratis, men krever påmelding. Meld deg på her!
frist: 6. september

NORMENT inviterer til et brukerrettet seminar om bipolare lidelser og psykoselidelser under tittelen Der det er forskning, er det håp! onsdag 13. september kl 17.00-20.30 – og du er invitert til å delta!

Seminaret arrangeres i forbindelse med NORMENT sitt 10-årsjubileum, og vil presentere forskere ved senteret og et bredt spekter av deres forskning som gir håp – håp om bedring, håp om tidligere oppdagelse og håp om bedre behandling. Det vil være anledning til å stille spørsmål til forskere på stands, og ulike brukerorganisasjoner innenfor psykisk helse vil også være tilstede. Bipolarforeningen holder egen stand!

Målgruppe: Seminaret er rettet mot personer med bipolar lidelse og psykoselidelser, pårørende, helsepersonell og andre interesserte

Det vil være lett servering, og arrangementet er gratis.


PROGRAM

kl 16.30: Dørene åpner. Lett servering og stands fra NORMENT, Mental Helse og Bipolarforeningen

kl 17.00Fremføring av tekst om håp (Karoline Fløystad Thorsen, medlem av NORMENTs brukerråd)

Velkommen og introduksjon til temaet (Cecilie Busch, brukerkonsulent ved NORMENT)

Representanter fra NORMENTs brukerråd:

    NORMENT: Tverrfaglig forskning på mentale lidelser (Ole Andreassen, senterleder)

    Genetikk: Økt forståelse av arvelig sårbarhet for mentale lidelser (Guy Hindley, lege og forsker)
    Stamceller: Hvordan kan stamcelleteknologi brukes til å utvikle nye og bedre medisiner? (Ibrahim Akkouh, molekylærbiolog og postdoktor)

    Hjerneavbildning: Hvordan kan vi forstå mentale lidelser ut ifra bilder av hjernen? (Torgeir Moberget, psykolog og forsker)

   –    Ungdomspsykose: Et forskningsfelt for ny kunnskap om psykoseutvikling (Ingrid Agartz, psykiater og professor)

kl 18.10Pause med lett servering og stands (NORMENT, Mental Helse og Bipolarforeningen)

kl 18.30 og utover

    Immunsystemet: Mulighet for behandling av mentale lidelser med betennelsesdempende medisiner (Nils Eiel Steen, overlege og professor)
–    Kognisjon: Hva er det, og hva kan man gjøre når oppmerksomheten og hukommelsen svekkes? (Camilla Bärthel Flaaten, psykolog og stipendiat og Torill Ueland, psykologspesialist og førsteamanuensis)
–    Følelsesregulering: Hvordan håndtering av følelser påvirker livskvalitet og mestring (Margrethe Collier Høegh, psykolog og forsker)
–    Recovery: Jo, det er mulig å leve et godt liv med psykose- og bipolar lidelse! (Gina Åsbø, psykolog og stipendiat, Carmen Simonsen, psykologspesialist og seniorforsker og Sindre H. Kruse, brukerrepresentant og medforsker)

19.30-20.30: Stands (NORMENT, Mental Helse og Bipolarforeningen)

For Facebook-arrangement, trykk her.
Ved å trykke Skal eller Interessert vil du få varsler om oppdateringer.

Vi gleder oss til å delta på dette arrangementet, og få presentert forskning som gir håp rundt det å være berørt av bipolar lidelse.

PÅMELDING
Arrangementet er gratis, men krever påmelding. Meld deg på her!
frist: 6. september

For mer informasjon om arrangementet, trykk her.


Bli med, du også!