BipolarWebinar: Tvang og bipolar lidelse

Når 10. oktober 2023 18:00 - 10. oktober 2023 20:30
Pasienter med bipolar lidelse er en av de som det utøves mest tvang mot i Norge. Hvorfor er det sånn? Hva gjør tvang med oss, og hvordan kan bruken av unødig tvang reduseres? 
Vi markerer Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober med å #lageplass til et tema vi mener det snakkes for lite om. Velkommen til et gratis webinar om tvang og bipolar lidelse.
  
PÅMELDING
Meld deg på her.
Påmeldingsfrist: 10. oktober kl 15.00
OBS: Du må melde deg på for å få tilsendt lenken
  
PROGRAM

– 17.45 Venteværelset på Zoom åpner
  
– 18.00
Velkommen

v/ Nina Antonov, daglig leder i Bipolarforeningen og konferansier Loni Bjerkholt
  

– Et brukerperspektiv: Menneskelighet, ressurser og kunnskap
v/ Stig Bech, frivillig og styremedlem i Bipolarforeningen
  

– Hva gjør kontrollkommisjonen og hvorfor er de til?
v/ Torhild Holth, nestleder for Kontrollkommisjonen for psykisk helsevern, Lovisenberg diakonale sykehus
  

– Erfaringer og opplevelser med tvang: Intervju av en anonym sykepleier 
Gjengitt av Mette Kristoffersen, frivillig og styremedlem i Bipolarforeningen
  

– Kan tvangsinnleggelse være et traume, og hva kan vi gjøre med det? 
v/ Akiah A. Ottesen, psykologspesialist og forsker ved Nasjonalt Kompetansesenter for vold og traumatisk stress
  

Pause 
  

– Et brukerperspektiv: Tvang og psykose
v/ Vetle Velstad, frivillig i Bipolarforeningen
  
– Tvang med åpen dør 

v/ Hans Martin Nussle og Jørgen Bjella, sykepleier og vernepleier ved Klinikk for psykisk helsevern, Lovisenberg diakonale sykehus
  

– Panelsamtale: Panelet svarer på spørsmål 
v/ Stig Bech, Vetle Velstad, Torhild Holth, Akiah A. Ottesen, Hans Martin Nussle og Jørgen Bjella
  

– 20.30 Slutt

  
  
Har du spørsmål til panelet?
 Send inn allerede nå her.
  
Velkommen til webinar tirsdag 10. oktober!