5 råd til deg som er pårørende

I anledning Pårørendedagen 22. september har vi samlet 5 råd til hvordan du kan være en hjelper for den du er pårørende til.

1. Inkluder andre

La flere dele på ansvaret for å følge opp. Inkludér andre hjelpere hvis du merker tegn til begynnende episoder, og kontakt legevakten i akutte situasjoner.

Andre hjelpere kan for eksempel være familiemedlemmer, eller personens behandler.

2. Lag avtaler

Hos personer med bipolare lidelser bør forholdsregler diskuteres i friske faser, for å forebygge og legge planer om hva som skal gjøres i forkant av nye episoder. Lag konkrete avtaler om hvordan den pårørende skal si ifra, og hvilke tiltak man kan innføre sammen (se forebyggingsplan). Dette kan minske stresset for begge.

3. Gjør ting sammen med, ikke for vedkommende

Inkluder personen du er pårørende for i praktiske gjøremål. Ring gjerne behandler/legevakt sammen med personen hvis det lar seg gjøre eller lag en felles plan for hva som skal gjøres når symptomene oppstår. Unngå forventninger om at vedkommende skal klare ”alt for mye” eller ”alt for lite”.

4. Skill mellom gode og dårlige dager

Personen skal behandles normalt i friske faser, husk at personer med bipolare lidelser har gode og dårlige dager som alle andre.  Det er viktig at begge parter lærer seg å skille mellom en god dag og hypomani/mani – og mellom en dårlig dag og depresjon. Ved tilbakefall kan det være du som oppdager symptomene først, og da kan det være viktig å snakke med personen om det. Bli enig med den du er pårørende for, om hvordan du skal kommunisere din bekymring.

Når man ser bedring etter en sykdomsepisode,  bør vedkommende få lov til å vende tilbake til dagliglivet i sitt eget tempo.

 

5. Vær støttende til behandlingsopplegget

Oppfordre den du er pårørende til å følge behandlingen og å møte opp til behandlingsavtaler.  Hvis den du er pårørende til har plagsomme bivirkninger, bør man oppfordre til å få en time for ny vurdering. Det er viktig å unngå brudd i behandlingen. Alle endring vedrørende medikamentell behandling skal gjøres i samråd med lege.