Dette ønsker vi oss av behandlere og forskere

Over 500 personer som er berørt av bipolar lidelse har svart på en undersøkelse om hva de ønsker seg fra behandlere og forskere. I denne saken kan du lese en oppsummering av svarene deres.
Cecilie presenterte resultatene for over 130 deltakere på INTPART Conference i mai 2023.

Cecilie, som er frivillig i Bipolarforeningen, presenterte resultatene av undersøkelsen på INTPART Conference i mai 2023 👏🏼 På konferansen deltok over 130 behandlere og forskere.

Hvem har svart?

Før vi presenterer resultatene er det interessant å se på hvem som har svart, og hvilken bakgrunn de har for å svare.

Spørreundersøkelsen hadde 529 respondenter. De som svarte har enten en bipolar lidelse selv, er pårørende, eller begge deler.

78% av respondentene har svart at de har egenerfaring med bipolar lidelse, og 26% er pårørende til noen med diagnosen.

På spørsmål om kjønn har 82% svart «kvinne», 17% «menn» og 0,6% «annet».

Alder fordeler seg slik:

Spørsmål: Hvor lenge har du hatt lidelsen?

(Sett inn: 2 bilder fra mail, tidligere erfaring med behandling og selvhjelp)

Her er en oppsummering av svarene. Dette er en subjektiv tolkning oppsummert etter beste evne.

Hva personer med egenerfaring med bipolar lidelse ønsker at behandlere skal hjelpe dem med:

 • «Lære meg å håndtere og tåle følelsene mine bedre»
 • «Hjelpe meg å bearbeide traumer»
 • «Lære meg å håndtere stress/belastninger»

Hva pårørende ønsker at behandlere skal bidra med:

 • «Inkludere meg i behandlingsopplegget, så jeg kan bli en best mulig støtte i pårørendes prosess»
 • «Få råd om hvordan mestre situasjonen som pårørende»

Hva det bør forskes mer på, ifølge de med egenerfaring og deres pårørende:

 • «Forskning på hva som har hjulpet dem som det har gått bra med på sikt»
 • «Forskning på medisiner med bedre virkning og mindre bivirkninger»
 • «Forskning på sammenhengen mellom bipolar lidelse og kognitive funksjoner (konsentrasjon, arbeidstempo, hukommelse etc)»

Overordnet er det 20 punkter med temaer som går igjen på hva respondentene ønsker mere forskning på:

 1. Hvorfor noen utvikler bipolar lidelse 
 2. Medisiner med bedre virkning og mindre bivirkninger
 3. Hvordan det går med de som velger å ikke ta medisiner  
 4. Hvordan pårørende best kan bidra til bedring for personen med bipolar lidelse
 5. Fysisk aktivitet og trening ved bipolar lidelse 
 6. Nyere former for behandling I helsevesenet som yoga og mindfulness  
 7. Kostholdets betydning for bipolar lidelse (for eksempel matdietter, blodsukkernivå, vitamin D, omega 3) 
 8. Effekten av ulike former av psykologisk behandling (traumebearbeiding, bedre følelsesregulering, kognitiv atferdsterapi etc) 
 9. Sammenhengen mellom bipolar lidelse og kognitive funksjoner (konsentrasjon, arbeidstempo, hukommelse etc)
 10. Sammenhengen mellom bipolar lidelse og rusmiddelbruk
 11. Kjønnsspesifikk forskning (for eksempel hormoners betydning for bipolar lidelse)
 12. Komorbiditet/samsykelighet bipolar lidelse og annen psykisk sykdom (for eksempel PTSD, angst, ADHD, personlighetsforstyrrelser) 
 13. Komorbiditet/samsykelighet bipolar lidelse og somatisk sykdom (for eksempel hjerte- og karsykdom, betennelser/immunsystemet, migrene) 
 14. Behandlingsmetoder som ECT (Elektrosjokkbehandling) og/eller TMS (Transkraniell Magnetisk Stimulering) 
 15. Selvmord og selvmordsforebygging 
 16. Bruk av digitale verktøy i behandling (nettbaserte tilbud, apper, pulsmålere etc) 
 17. Bedring ved innleggelser sett opp mot bedring ved poliklinisk behandling  
 18. Hvilke kvaliteter ved innleggelsessteder som er viktige for bedring (beliggenhet, nærområde, alder på bygg etc)
 19. De som det har gått bra med på sikt, hva som har hjulpet dem 
 20. Verdien av å oppleve et fellesskap med andre som har bipolar lidelse

Tusen takk til alle 529 som tok seg tid til å svare på denne undersøkelsen!